Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB425 Kirlilik Önleme ve Kontrolü (TS 5/6) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Kirlilik önleme ve kontrolü yaklaşımlarını ayırt etmek ve kirlilik önleme yaklaşımlarını ve prensiplerini öğrenmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Semra ÇORUH

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gönüllü, T., 2004, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Birsen Yayınevi, İstanbul. 2. El-Halwagi, M.M. 2003, Pollution Prevention through process Integration Systematic Design Tools, Academic Press. 3. Güler, E.E., 1992, Organize Sanayi Bölgeleri Usul ve Esasları, DPT Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kirlilik önleme, kaynak indirgeme ve toksik madde azaltma teorilerinin temelleri, prensipleri ve farklılıkları.İmalat ve endüstriyel çevrede kirlilik önleme esaslarının uygulanma programları, araçları ve esasları.Atık bilgilerinin oluşturulması, madde dengesi, işlem girdi ve çıktıları, tüm atıkların belirlenmesi, atık azaltma yöntemleri, endüstriyel kirlilik önleme, bazı endüstrilerden uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Kirlilik önleme ve kontrolü yaklaşımları nedir?
2 Kirlilik önleme, kaynak indirgeme ve toksik madde azaltma teorilerinin temelleri, prensipleri ve farklılıkları.
3 Temiz üretim ilkeleri
4 Temiz üretim ilkeleri
5 İmalat ve endüstriyel çevrede kirlilik önleme esaslarının uygulanma programları, araçları ve esasları.
6 Atık bilgilerinin oluşturulması, madde dengesi, işlem girdi ve çıktıları.
7 Tüm atıkların belirlenmesi, atık azaltma yöntemleri.
8 Tüm atıkların belirlenmesi, atık azaltma yöntemleri.
9 Endüstriyel kirlilik önleme prensipleri.
10 Arasınav
11 Bazı endüstrilerden uygulamalar.
12 Bazı endüstrilerden uygulamalar.
13 Bazı endüstrilerden uygulamalar.
14 Bazı endüstrilerden uygulamalar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289261 Kirlilik önleme ve kontrolü yaklaşımlarını öğrenir.
2 1289262 Kirlilik önlemenin bütünsel bir yaklaşım olduğunu öğrenir
3 1289260 Bazı örnek endüstrilerde kirlilik önleme ve kontrolü yaklaşımlarını belirler ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2
2 1 1 1 2 2 3 3 1 3
3 1 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek