Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB429 Membran Prosesler ve Uygulama Alanları (TS 5/6) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Ayırma proseslerinden membran proseslerin tanımı, teorisi ve uygulamaları hakkında genel bir bilgi kazandırılması ve çevre mühendisliği uygulamaları için yeni bir bakış açısı oluşturması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ümmihan DANIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Su Arıtma, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cilt 1, Cilt 2 ve Cilt 3 Editör: Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Ankara, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Membran proseslerine giriş, Mikrofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon, Ters osmoz ve ileri osmoz, Membran distilasyonu, Pervoporasyon, Membran kirlenmesi, Konsantrasyon Polarizasyonu, Mikrobiyal yakıt hücreleri, Membran proseslerinin uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 3 90 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 4 12
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Membran Proseslere Giriş
2 Mikrofiltrasyon cilt-1 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
3 Ultrafiltrasyon cilt-1 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
4 Nanofiltrasyon cilt-1 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
5 Ters Ozmoz ve İleri Ozmoz cilt-1 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
6 MembranDistilasyon and Arasınav I cilt-1 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
7 Pervoporation cilt-1 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
8 Membran Kirlenmesi cilt-1 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
9 Arasınav II
10 Konsantrasyon Polarizasyonu ve Kirlenme Modelleri cilt-1 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
11 Membran Proseslerinin Uygulamaları: Membran proseslerinin su ve atıksu arıtımına uygulamaları cilt-1 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
cilt-3MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
12 Membran Proseslerinin Uygulamaları cilt-1 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
cilt-3MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
13 Membran Proseslerinin Uygulamaları ve Arasınav III cilt-3MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
14 Membran Proseslerinin Enerji Üretimine Uygulamaları cilt-3MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI.pdf
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223687 Membran proseslerinin teorisi ve uygulamaları hakkında bilgi edinir.
2 1223700 Membran proseslerinin avantaj ve dezavantajlarını tanımlar.
3 1223710 Klasik arıtım prosesleri ile membran proseslerinin kıyaslamasını yapabilir.
4 1223747 Konsantrasyon polarizasyonu , membran kirlenmesini kavramlarını açıklar ve model geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4
4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek