Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB435 İleri Arıtım (TS 5/6) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Çevre mühendisliğinde su arıtımında klasik arıtma sistemlerinden farklı olarak uygun ileri arıtma seçeneklerinin irdelenmesi ve günümüz teknolojisi ile geldiği noktanın araştırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tchobanoglous, G., and Burton, F., 1991. Wastewater Engineering Treatment, Disposal and Reuse, Metcalf and Eddy, Inc. Adams, C.E., and Eckenfelder, W.W. (Eds.), 1974. Process Design Techniques for Industrial Wastewater.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atıksularda İleri Arıtım Teknikleri, Adsorbsiyon, Kimyasal Çöktürme, Ters Osmoz ,nano filtrasyon, mikrofiltrasyon, elektrodiyaliz, ileri biyolojik arıtım , Projelendirme Kriterleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 14 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 1 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atıksularda İleri Arıtım Teknikleri, ARITIM YÖNTEMLERİ (2).pdf
2 Kimyasal Çöktürme, ileri arıtım (2).pdf
3 İyon değistirme İyon değistirme.docx
4 Adsorbsiyon, Adsorbsiyon.docx
5 Membran sistemler Membran prosesler.docx
6 nano filtrasyon, mikrofiltrasyon Membran prosesler.docx
7 elektrodiyaliz, Elektro diyaliz.docx
8 Ters Osmoz Ters osmoz.docx
9 ileri biyolojik arıtım İleri biyolojik arıtım.docx
10 Membran biyoreaktörler İleri biyolojik arıtım.docx
11 Nitrifikasyon nitrifikasyon.docx
12 Denitrifikasyon Denitrifikasyon.docx
13 Proje hazırlama Proje 1-2.docx
14 Proje sunma Proje 1-2.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
82112 1225927 İleri arıtım yöntemlerini bilir
82114 1225929 İleri arıtım tesislerini tasarlar
82116 1225932 Proje Hazırlar ve sunar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
82112 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 2
82114 3 2 4 5 2 5 3 5 5 5 2
82116 2 3 4 3 2 4 2 4 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek