Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB419 Hava Kirliliği ve Ölçüm Yöntemleri (TS 5/6) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Hava Kirleticilerinin Öğrenilmesi, Kirletici Kaynaklarının Tespit Edilmesi, Numune Alma Metotlarının Öğrenilmesi, Kirleticilerin ölçüm yöntemlerinin araştırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Andaç Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Indoor Air Quality: The Latest Sampling and Analytical Methods, Second Edition by Kathleen Hess-Kosa (May 24, 2011 2-Indoor Air Quality: Sampling Methodologies by Kathleen Hess-Kosa (Jun 21, 2001) 3-Quality assurance handbook for air pollution measurement systems by Unknown (Jan 1, 1983) 4-Urban Air Quality - Measurement, Modelling and Management by Ranjeet S. Sokhi, Roberto San José, Nicolas Moussiopoulos and Ruwim Berkowicz (Dec 31, 2000) 5-Air Quality Measurement Methods and Technology 2005 by Air and Waste Management Association (Jun 2006)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kirleticilere ait örnekleme yöntemleri, kirletici türleri kaynakları ve her bir kirletici için ölçüm yöntemlerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 1 15 15
20 Rapor Hazırlama 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kirleticilere Giriş
2 Numune Alma Teknikleri
3 Partikül Madde Ölçüm Yöntemleri
4 So2 Ölçüm Yöntemleri
5 No2 Ölçüm Yöntemleri
6 Hşdrokarbon ve Metan ölçüm Yöntemleri
7 CO ölçüm Yöntemleri
8 O3 Ölçüm Yöntemleri
9 VOC Ölçüm Yöntemleri
10 Ara Sınav
11 NH3 Ölçüm Yöntemleri
12 Deoksin ve Furan Ölçüm Yöntemleri
13 Radon Ölçüm Yöntemleri
14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225737 Numune Alma Kriterlerini Bilir
2 1225748 Farklı Kirleticiler İçin Hangi Ölçüm Yöntemleri Olduğunu Bilir
3 1225779 Ortam Şartlarına Göre En Uygun Ölçüm Yöntemini Bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2
2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2
3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek