Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB421 Deponi Tasarımı ve İşletimi (TS 5/6) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Çeşitli düzenli depolama projelendirilmesi öğretilmesi, gaz ve sızıntı toplama ve kontrol sistemlerinin dizaynının ve deponi taban kaplama sistemlerinin dizaynının öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayşe KULEYİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sharma, H.D., and Lewis, S.P., 1994. Waste Containment Systems, Waste Stabilization and Landfills, John Wiley ve Sons, Inc. Crawford, J.F., Smith, P.G., 1985 Landfill Technology Steiner, M., Wiegel, U., (Düzenleme ve çeviri: Altan Dizdar) Katı Atık Yönetimi Atık yönetiminin Esaslarına Yönelik Rehber Kitap, ISBN: 978-605-4160-02-0 Ocak 2009 Chiristensen, T., Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri, (Çeviri Editörleri Ahmet Demir ve Lütfi Akça) Nobel Yayıncılık, 2017 ISBN: 9786053206996 Düzenli Depolama Kılavuzu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Prof. Dr. İzzet Öztürk, Katı Atık Yönetimi ve AB Uyumlu Uygulamaları Ekim 2010 / 1. Baskı / 380 Syf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Düzenli depolama yönteminin tanıtımı, düzenli depolama teknikleri, sızıntı suyu toplama sistemleri, gaz toplama sistemleri, deponi tabanı kaplama sistemleri, üst örtü sistemleri, drenaj, maliyet

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve atık yönetimine ilişkin yönetmelikler düzenli depolama 1.pptx
2 Katı atık bertaraf yöntemleri ve katı atıkların ayrışma fazları düzenli depolama 1.pptx
3 Düzenli depolama yer seçim yöntemleri ve süzgeç modeli tanımı düzenli depolama 1.pptx
4 Düzenli depolama teknikleri düzenli depolama 2.pptx
5 Alan planlanması ve tasarım düzenli depolama 2.pptx
6 DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ DİZAYN KRİTERLERİ VE SAHANIN TASARIMI düzenli depolama 3.pptx
düzenli depolama 4.pptx
7 Taban Geçirimsizliğinin Oluşturulması düzenli depolama 4 yeni.pptx
8 Sızıntı Suyu Toplama Sisteminin Oluşturulması düzenli depolama 5.pptx
9 Gaz Toplama Toplama Sisteminin Oluşturulması düzenli depolama 5.pptx
10 Arasınav
11 Düzenli Depolama Tesisi saha içi yol, platform ve yapımı düzenli depolama 6.pptx
12 Düzenli depolama alanlarının izlenmesi düzenli depolama 6.pptx
13 Düzenli depolama alanlarının kapatma kriterleri düzenli depolama 7.pptx
14 Sızıntı suyu Arıtım Sistemleri düzenli depolama 7.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1450878 Düzenli deponi tasarım kriterlerini öğrenir.
2 1450913 Deponi işletim esaslarını öğrenir
3 1499198 Düzenli depolama yer seçim kriterlerini bilir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 4 2 2 1 1
2 2 4 5 2 2 1 1
3 2 5 5 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek