Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB416 Derin Deniz Deşarjı (TS 7/8) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Deniz kirliliği konusunda bilgiler sunarak derin deniz deşarjı sistemlerinin tasarımını öğretmek ve proje hazırlayabilme yeteneğini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ümmihan DANIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- İ. Öztürk, Atıksu ön arıtma ve deniz deşarj sistemleri, İTÜ, İstanbul, 1996. 2- İ. Öztürk, Deniz deşarjı tesisleri tasarımı atıksu, termal ve tuzlu su deşarjları, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deşarj öncesi atıksu ön arıtma alternatifleri, Deşarj şartları ve su kalitesi standartları, Atıksu özellikleri, Alıcı ortamın özellikleri, Akıntılar, Atıksuyun deniz ortamında seyrelmesi, Deniz deşarjı sistemlerinin hidrolik tasarımı,Deniz yapılarına etkiyen hidrodinamik yükler, Deniz dibine döşenen borulara etki eden akıntı yükleri, Deniz dibindeki borunun stabilitesinin tahkiki, Hendek malzemesinin tayini.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 3 90 1
5 Derse Katılım 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 4 12
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deşarj öncesi atıksu ön arıtma alternatifleri, Deniz Desarjı Eğitimi-I.pptx
2 Deşarj şartları ve su kalitesi standartları, Deniz Desarjı Eğitimi-I.pptx
3 Atıksu özellikleri, Ön arıtma Alternatifleri, Alıcı ortamın özellikleri Deniz Desarjı Eğitimi-I.pptx
4 Akıntılar Deniz Desarjı Eğitimi-I.pptx
5 Atıksuyun Deniz Ortamında Seyrelmesi Arasınav I Deniz Desarjı Eğitimi-II.pptx
6 Atıksuyun Deniz Ortamında Seyrelmesi Deniz Desarjı Eğitimi-II.pptx
7 Atıksuyun Deniz Ortamında Seyrelmesi Deniz Desarjı Eğitimi-II.pptx
8 Deniz Deşarjı Sistemlerinin Hidrolik Tasarım Deniz Desarjı Eğitimi-II.pptx
9 Arasınav II
10 Deniz Deşarjı Sistemlerinin Hidrolik Tasarım Deniz Desarjı Eğitimi-II.pptx
11 Deniz Yapılarına Etkiyen Hidrodinamik Yükler Deniz Desarjı Eğitimi-II.pptx
12 Deniz Dibine Döşenen Borulara Etki Eden Akıntı Yükleri Deniz Desarjı Eğitimi-II.pptx
13 Deniz Dibine Döşenen Borulara Etki Eden Akıntı Yükleri, Arasınav II Deniz Desarjı Eğitimi-II.pptx
14 Hendek Malzemesinin Tayini. Deniz Desarjı Eğitimi-II.pptx
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226098 Deniz ortamındaki akıntı türlerini öğrenir, Deşarj öncesi atıksu ön arıtma metotları hakkında bilgi sahibi olur, Atıksuların deniz ortamında seyrelme hesap yöntemlerini kavrar.
2 1226104 Deniz deşarjı sistemlerinin hidrolik tasarımını yapar, Akıntı ve dalgaların deniz deşarjındaki önemini anlar.
3 1226111 Deniz yapılarına etkiyen hidrodinamik yükler, Deniz dibine döşenen borulara etki eden akıntı yüklerini öğrenir uygulamasını yapar.
4 1275304 Deniz dibine döşenen borunun stabilitesinin tahkikini yapar, Hendek dolgu malzemesinin çapını tayin eder, Deniz deşarjı ile projelendirme esaslarını kavrar, tasarlar ve projelendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek