Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB422 Tıbbi Atık Yönetimi (TS 7/8) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafının öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Chartier, Y., Emmanuel, J., Pieper, U., Prüss, A., Rushbrook, P., Stringer, R., Townend, W., Wilburn, S., Zghondi, R., 2014. Safe Management of Wastes from Health-care Activities. Second edition, World Health Organisation, USA. Resmi Gazete, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Sayı : 29959, 25.01.2017.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi atıkların tanımı, tıbbi atıkların insan ve çevre sağlığına etkileri, tıbbi atıkların toplanması, tıbbi atıkların taşınması, tıbbi atıkların bertaraf yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
24 Seminer 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi atıkların tanımı ve sınıflandırılması Tıbbi Atıkların Tanımı ve Sınıflandırılması.pdf
2 Tıbbi atıkların kaynakları ve çevresel etkileri Tıbbi Atıkların Kaynakları ve Çevresel Etkileri.pdf
3 Sağlık kuruluşlarında hijyen Sağlık Kuruluşlarında Hijyen.pdf
4 Tıbbi atık yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklar Tıbbi Atık Yönetiminde Görev, Yetki ve Sorumluluklar.pdf
5 Tıbbi atıkların biriktirilmesi ve toplanması Tıbbi Atıkların Biriktirilmesi ve Toplanması.pdf
6 Tıbbi atıkların sağlık kuruluşu içinde taşınması Tıbbi Atıkların Sağlık Kuruluşu İçinde Taşınması.pdf
7 Tıbbi atıkların bertaraf tesisine taşınması Tıbbi Atıkların Bertaraf Tesisine Taşınması.pdf
8 Tıbbi atıkların geçici depolanması Tıbbi Atıkların Geçici Depolanması.pdf
9 Ara sınav
10 Tıbbi atıkların sterilizasyonu Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu.pdf
11 Tıbbi atıkların sterilizasyonu Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu.pdf
12 Tıbbi atıkların termal yöntemlerle bertarafı Tıbbi Atıkların Termal Töntemlerle Berarafı.pdf
13 Tıbbi atıkların termal yöntemlerle bertarafı Tıbbi Atıkların Termal Töntemlerle Berarafı.pdf
14 Tıbbi atık yönetimi üzerine yasal mevzuat Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508273 Tıbbi atıkların yönetim planını hazırlar,
2 1508274 Tıbbi atıkların yönetim planını uygular,
3 1508275 Tıbbi atıkların insan ve çevre sağlığına zararlarını bilir,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4
2 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4
3 2 2 3 4 2 4 4 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek