Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB424 Dezenfeksiyon Teknikleri (TS 7/8) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

dezenfeksiyon çeşitlerini ve uygulama yöntemlerini öğrencilere öğretmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tchobanoglous, G., and Burton, F., 1991. Wastewater Engineering Treatment, Disposal and Reuse, Metcalf and Eddy, Inc. Chapman, D., 1992. Water Quality Assessments, Chapman & Hall, London. Peavy, H., Rowe, D., Tchobanaoglous, 1995. Environmental Engineering, McGraw-Hill Book Campany.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Patojen mikroorganizmalar, dezenfeksiyon, klor dioksit ile dezenfeksiyon, klorlama yan ürünlerin oluşumu ve kontrolü, klorlamayı etkileyen parametreler, kloraminler ile dezenfeksiyon, etkili parametreler, ozonlama, ozonlama yan ürünleri oluşumu ve kontrolü, UV dezenfeksiyonu, dezenfeksiyon maliyeti, dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon yan ürünleri ile ilgili standartlar, Dezenfeksiyon yöntemlerinin karşılaştırılması, ölçüm yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
21 Rapor Sunma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Patojen mikroorganizmalar ve dezenfeksiyon,
2 klor dioksit ile dezenfeksiyon,
3 klorlama yan ürünlerin oluşumu ve kontrolü,
4 klorlamayı etkileyen parametreler,
5 kloraminler ile dezenfeksiyon, etkili parametreler,
6 ozonlama, ozonlama yan ürünleri oluşumu ve kontrolü,
7 UV dezenfeksiyonu,
8 dezenfeksiyon maliyeti,
9 dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon yan ürünleri ile ilgili standartlar,
10 arasınav
11 Dezenfeksiyon yöntemlerinin karşılaştırılması
12 Dezenfeksiyon yöntemlerinin karşılaştırılması
13 Dezenfeksiyon ünitelerinin tasarım parametreleri
14 Dezenfeksiyon ünitelerinin projelendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1451169 Dezenfeksiyon çeşitlerini öğrenir.
2 1451171 Dezenfeksiyon Uygulama alanlarını öğrenir.
3 1506910 Dezenfeksiyon ünitelerini projelendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4 4 1 3 1 3 2 2 1
2 2 2 4 4 1 2 2 4 2 3 1
3 2 2 4 4 1 3 3 3 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek