Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB428 Paket Arıtma Tesisleri (TS 7/8) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Küçük yerleşimlerde arıtma tesislerinde büyük problem yaratan değişken debi ve kirlilik koşullarının önlemesi üzere geliştirilen paket arıtma sistemleri ve kurulumu, küçük atıksu arıtım sistemleri, tasarım ve dizaynı

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Wasrewwater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, Metcalf and Eddy, Inc., G. Tchobanoglous and F.L. Burton, McGraw-Hill, Inc., 1991.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Küçük Nüfuslu Yerleşimlerde Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan Arıtma Sistemleri. Biyokatıların ve Septik Atıkların Yönetimi. Doğal Arıtma Sistemleri. Paket Arıtma Sistemleri. Konvansiyonel Olmayan Arıtma için Altyapı Sistemleri. Gri, Sarı, Kahaverengi ve Siyah Suların Yönetim Sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 40 1
4 Quiz 2 30 1
24 Seminer 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
24 Seminer 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küçük yerleşim bölgeleri ve turistik bölgelerde karşılaşılan özel problemler
2 küçük sistemlerin debileri ve atıksu özellikleri
3 az nüfuslu bölgelerde atıksu yönetim sistemleri tipleri
4 ayrık bölgelerde ve kanalizasyon olmayan yerleşim alanlarında yerinde uygulamalar
5 yerinde sistemlerin seçimi ve dizaynı
6 yerinde atıksu yönetim bölgeleri
7 küçük yerleşim alanları için atıksu toplama sistemleri
8 siteler, turistik yerleşimler için sistemler
9 paket arıtım tesisleri
10 arasınav
11 ayrık dizayn edilen arıtım birimleri
12 atıksuyun bertarafı
13 türkiye'de paket arıtım uygulamaları
14 dünya'da paket arıtım uygulamaları
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226217 paket arıtım prosesleri ve çalışma prensiplerinin ortaya konulması
2 1226226 küçük yerleşim bölgeleri, ve turistik bölgelerdeki atıksu problemlerinin belirlenmesi
3 1226234 endüstriyel arıtımda paket tesislerin yerinin belirlenmesi
4 1226236 endüstriyel arıtımda paket tesislerin yerinin belirlenmesi
5 1226259 paket arıtma tesislerin işletme şartları ve verimliliklerinin ortaya konulması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 2
2 2 3 3 4 3 3 1 4 4 2 3
3 2 4 1 3 4 4 2 3 3 4 4
4 3 4 2 2 3 4 3 4 3 5 2
5 4 2 3 3 3 2 4 2 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek