Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB430 Çevresel Risk Yönetimi (TS 7/8) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Çevresel risk değerlendirmesi ve insan çevresi ile ilgili ekolojik unsurların güvence altında tutulabilmesinin sağlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Gülfem BAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Canter,L.W., Environmental Impact Assessment, Mc Graw Hill, 1996. Tania Mol, " Productive Safety Management", Butterworth Heinemann Company, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Risk ve tanımı/ Mühendislikte risk yönetimi ve organizasyonu, Risk çeşitleri, Risk değerlendirme yöntemleri, Çevresel açıdan riskler ve değerlendirme yöntemleri, Tehlikenin - riskli bölgenin tanımlanması, Maruziyet, Riskin Karakterizasyonu, Risk minimizasyonu, Türkiyede ilgili çevresel risk mevzuatları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
23 Proje Sunma 1 30 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 7 1 7
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
24 Seminer 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Risk nedir, tanımı ve kabuller
2 Teknolojiye bağlı çevresel riskler
3 Hasar, maruziyet, tehlike ve risk
4 Çevresel risk yönetiminin esasları
5 Hata modeli, olay örgüsü ve risk profilleri
6 Çevresel risk yönetim organizasyonu ve güvenlik
7 Çevresel risk uygulamaları
8 ARA SINAV
9 Risk kontrol stratejileri
10 Potansiyel problemler ( Toksik emisyonlar, gıda sektörü ve sağlık riskleri)
11 Çalışma ve iş ve işyeri güvenliği, sağlığı ve hijyen
12 Teknolojik sistemlerde hata ve doğal hasarlar
13 Belirsizlik ve karar mekanizması
14 Çevresel risk konusunda düzenleyici politikalar ve kontrol amaçlı yasal düzenlemeler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1451242 İnsan ve doğal çevresi için ekolojik risk kavramının öğrenilmesi
2 1451250 Risk analizi yöntemlerinin anlaşılması
3 1451256 Risk yönetim teknikleri uygulama becerisinin kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 2 2 2 2 3 4 4
2 2 3 3 4 3 3 2 2 4 5 4
3 2 3 4 3 3 3 2 2 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek