Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB432 Biyolojik Prosesler (TS 7/8) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere biyolojik arıtım yöntemleri ve karşılaşılan çevre problemleri üzerine detaylı bilgi sağlamaktır. Çevre mühendisliği biyolojik süreçleri ve kinetikleri hakkında bilgi vermek. Çeşitli kirleticilerin biyolojik yöntemlerle arıtılmasında, sistem dengesine bağlı matematiksel ifadelerin çıkarılmasını göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel ARDALI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kargı, F. (1998): Çevre mühendisliğinde biyoprosesler . Dokuz Eylul Universitesi, Mühendislik Fakültesi Yayınları. İzmir. 2. Metcalf & Eddy. (2002). `Wastewater Engineering: Treatment and Reuse . Mc Graw Hill, 4th Edn. NY. 3. Rittmann, B.E., McCarty, P.L. (2001): Environmental Biotechnology: Principles and Applications . McGraw Hill, NY

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyolojik Atıksu Arıtımına Genel Bakış, Mikrobiyal Metabolizma, Biyolojik Arıtımda Önemli Mikroorganizmalar, Bakteriyel Büyüme, Biyolojik Büyüme Kinetikleri, Biyolojik Arıtım Prosesleri (Aerobik ve Anaerobik), Biyolojik Nütrient Giderimi, Biyolojik Arıtım Proseslerinin Temel Uygulamaları ve Kriterler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 35 1
4 Quiz 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
23 Proje Sunma 1 20 1
49 Performans 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24
36 Rapor 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik Atıksu Arıtımına Genel Bakış
2 Mikrobiyal Metabolizma,
3 Biyolojik Arıtımda Önemli Mikroorganizmalar,
4 Bakteriyel Büyüme
5 Biyolojik Büyüme Kinetikleri
6 Aerobik Prosesler
7 Anaerobik Prosesler
8 Ara sınav
9 Aerobik askıda büyümeli prosesler
10 Azot giderimi ve kullanılan arıtım metotları
11 Fosfor giderimi ve kullanılan arıtım yöntemleri
12 Aktif Çamur Prosesi ve modifikasyonları
13 Örnek Uygulama Hazırlığı
14 Örnek Uygulama Sunumu
15 Örnek Uygulama Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1451259 Biyolojik kirleticiler hakkında bilgi sahibi olur.
2 1451261 Biyolojik Arıtım yöntemlerini öğrenir
3 1451267 Biyolojik arıtma sistemlerini gruplandırır. Aktif çamur prosesini geri döngülü ve geri döngüsüz olarak ifade eder ve kinetik sabitleri çıkarır. Geliştirilmiş aktif çamur sistemlerini listeler.
4 1553893 Biyolojik arıtma sistemlerinin işletim koşullarını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2
2 3 3 3 2 3 4 3
3 1 1 3 3 3 3
4 2 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek