Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB434 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi (TS 7/8) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Kirlenmiş ortamları tespit etmek, arıtılabilirliğini incelemek ve uygulabilecek arıtma yöntemlerini belirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Metcalf –Eddy,Wastewater Engineering, 1991 [2] Ahmet Samsunlu, Atık Suların Arıtılması, 2006. [3] İzzet Öztürk, Atıksu Arıtımının Esasları, 2006 [4] İzzet Öztürk, Atıksu Mühendisliği, 2017 [5] Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012 [6] Yapay Sulakalanlar El Kitabı, Tübitak, 2011

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak ve yeraltı suyundaki kirletici maddeler ve çevresel etkileri. Çevresel risk değerlendirmesi.Toprak kirlenmesinde sınır değerler ve kalite sınıfları. Zemin iyileştirmesi araştırması ve kirlenme boyutlarının belirlenmesi. Uygun iyileştirme teknolojilerinin seçim süreci. İyileştirme planlarının uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi. Tehlikeli atıklarla kirlenmiş zeminlerde uygulanabilir ıslah çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
12 Takım/Grup Çalışması 1 30 1
16 Alan Gezisi 1 10 1
24 Seminer 1 40 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
16 Alan Gezisi 5 14 70
24 Seminer 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre kirliliği oluşturan maddelerin tespit edilmesi
2 Kirlenmiş sahaların tespit edilmesinde izlenecek yöntemler.
3 Kirlenmiş sahaların tespit edilmesinde izlenecek yöntemler.
4 Kirlenmiş saha özelliklerinin etkilerinin incelenmesi.
5 Kirlenmiş sahaların temizleme yöntemleri.
6 Kirlenmiş sahaların temizleme yöntemleri.
7 Ara sınav
8 Kirlenmiş sahaların iyileştirme yöntemleri.
9 Kirlenmiş sahaların iyileştirme yöntemleri.
10 Uygulama proje örneği incelenmesi.
11 Uygulama proje örneği incelenmesi.
12 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508270 Kirlenmiş sahaları tespit edebilme.
2 1508271 Kirlenmiş sahaların temizleme ve iyileştirme yöntemlerini öğrenilebilmesi.
3 1508272 Alternatif çözüm önerilerinin oluşturabiliyor olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3
2 4 2 3 3 4 2 2 1 3 4 3
3 1 4 3 2 4 3 2 3 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek