Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB412 Anaerobik Arıtım (TS 7/8) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Anaerobik arıtma ve onun uygulamaları hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel ARDALI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Speece, R.E., ?Anaerobik Biotechnology for Industrial Wastewater?, Archae Pres., 1996, USA 2- Öztürk, İ., Anaerobik Biyoteknoloji ve Atık Arıtımındaki Uygulamaları?, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anaerobik arıtma ;Avantaj ve dezavantajları;Anaerobik arıtmanın kinetiği, mikrobiyolojisi ve biyokimyası; Anaerobik temas reaktörleri; Anaerobik filtreler;Anaerobik çamur yataklı reaktörler;Anaerobik akışkan yataklı reaktörler;Klasik anaerobik çamur çürütücüler;İki kademeli anaerobik arıtma sistemleri;Anaerobik ardaşık kesikli reaktörler;Anaerobik reaktörlerin işletme şartları;Anaerobik proseslerin kontrolü; Anaerobik arıtma uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
12 Takım/Grup Çalışması 1 30 1
16 Alan Gezisi 1 10 1
24 Seminer 1 40 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
16 Alan Gezisi 5 14 70
24 Seminer 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anaerobik arıtmaya giriş
2 Anaerobik arıtmanın avantaj ve dezavantajları
3 Anaerobik arıtmanın kinetiği
4 Anaerobik arıtmanın mikrobiyolojisi ve biyokimyası
5 Anaerobik reaktörler
6 Evsel atıksuların anaerobik sistemlerde arıtılabilirliği
7 Çamur çürütmede anaerobik reaktörler
8 arasınav
9 Anaerobik reaktörlerin işletme şartları
10 Anaerobik proseslerin kontrolü
11 Anaerobik arıtma uygulamaları
12 Anaerobik arıtma uygulamaları
13 Anaerobik arıtma uygulamaları
14 Anaerobik arıtma uygulamaları
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225986 Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini vermek
2 1225989 Anaerobik arıtma esasları ile ilgili bilgi vermek,
3 1226012 Anaerobik arıtma sistemlerinin işletmesi konusunda beceri kazandırmak,
4 1226035 Anaerobik arıtma reaktörlerinin tasarımı konusunda beceri kazandırmak,
5 1226042 Çevre Mühendisliği alanında problemleri tanımlama modelleme ve çözme becerisi kazandırmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 2 4 3 4 3 2 3 4
2 4 3 3 2 4 3 2 3 5 2 3
3 2 3 3 4 2 3 4 4 1 3 3
4 3 2 4 3 3 2 4 3 2 3 3
5 4 5 2 4 3 4 3 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek