Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB414 Arıtma Tesisi İşl. ve Bakımı (TS 7/8) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Arıtma tesisinin işletilmesi ve bakımındaki problemleri belirlemek ve çözüm önerileri getirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hülya Böke ÖZKOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Sanks, R.L., 1978. Water Treatment Plant Desing for The Practicing Engineer, Ann Arbor Science. -Topacık, D., 1987. Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi -Tchobanoglous, G., and Burton, F., 1991. Wastewater Engineering Treatment, Disposal and Reuse, Metcalf and Eddy, Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arıtma tesisinin işletilmesi, proseslerde çıkabilecek sorunlar ve çözüm önerileri. Fiziksel arıtım Yöntemleri ( ızgara, çökeltme havuzu ) işletilmesi ve bakımı, Kimyasal arıtım yöntemleri (koagülasyon, flotasyon gibi) işletilmesi ve bakımı, Biyolojik Arıtım Yöntemleri (Aktif Çamur, Damlatmalı Filtreler) işletilmesi ve bakımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 12 5 1
10 Tartışma 5 5 1
20 Rapor Hazırlama 1 35 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 5 5 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arıtma tesisinin işletilmesi
2 Arıtma tesisi bakımı
3 Fiziksel arıtım Yöntemleri ( ızgara, kum filtreleri çökeltme havuzu ) işletilmesi ve bakımı,
4 Fiziksel arıtım Yöntemleri ( çökeltme havuzu ) işletilmesi ve bakımı,
5 Kimyasal arıtım yöntemleri (koagülasyon, flotasyon ) işletilmesi ve bakımı
6 Sınav
7 Aktif Çamur işletilmesi ve bakımı.
8 Damlatmalı Filtreler işletilmesi ve bakımı
9 Çamur bertarafının işletilmesi ve bakımı
10 Arıtma Tesisi Gezisi
11 Pompalar ve işletimesi
12 Proje sunumları
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226059 Temel arıtım bilgilerini kullanması ve uygulaması
2 1226061 Arıtma tesisi problemlerinde çözüm önerileri oluşturması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 2 3 2 1 2 2
2 2 2 3 2 3 2 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek