Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB418 Hava Kirliliği Modellenmesi (TS 7/8) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Hava kirleticilerin atmosferde dağılımının modellenmesi, kirleticilerin dispersiyonuna etki eden faktörlerin araştırılması, kirletici dağılım yazılımlarının kullanımının öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Andaç Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atmospheric Dispersion Modelling, Rod Barratt, Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates: An Introduction to Dispersion Modeling, Second Edition,D. Bruce Turner (Author)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hava kirliliği ve meteoroloji ilişkisi, karışım yüksekliği hesabı, gauss dağılım modeli, kutu modellemesi, ISC3, ISC-Prime, Aermod, Calpuff, Calroad ve diğer dağılım modellerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
5 Derse Katılım 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 32 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 34 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hava Kirliliği Tanımı, Kaynakları ve kirleticiler
2 Meteorolojik Parametreler ve Hava Kirliliği İlişkisi
3 İnversiyon ve Sıcaklık Tabakalaşmaları
4 Karışım Yüksekliği ve Efektif Baca Yüksekliği Hesaplamaları
5 Kutu modelller
6 Gauss Dağılım Modellemesine Giriş
7 Gauss Dağılım Modellemesi Uygulamaları
8 Diğer Matematiksel Dağılım Modellemeleri-1
9 Diğer Matematiksel Dağılım Modellemeleri-2
10 Ara Sınav
11 ISC3, ISC Prime ve Aermod Dağılım Modellemeleri Teorik Yapısı
12 ISC AERMOD View Dağılım Modellemesi Yazılımında Meteoroloji Verilerinin Girilmesi
13 ISC AERMOD View Dağılım Modellemesi Yazılımında Kirletici Kaynak Türlerinin Girilmesi
14 ISC AERMOD View Dağılım Modellemesi Yazılımında Dağılım Haritasının Oluşturulması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226115 Hava Kirleticilerinin Nasıl Dağıldığını Bilir
2 1226158 ISC AERMOD Yazılımının Nasıl Kullanıldığını Bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1
2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek