Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB420 İç Ortam Hava Kirliliği (TS 7/8) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

İnsanların yaşadığı kapalı ortamlarda hava kirliliğinin nedenleri, etkileri ve önlenmesi için alınacak tedbirler hususunda öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Pluschke, P., Indoor Air Pollution. Springer, Amsterdam 1980. 2) Dengler, J.D., Samet, J.M. and McCarthy, J.F., Indoor Air Quality Handbook. Mc Graw-Hill, New York 2001. 3) McPowel, R., Fundamentals of HVAC Systems. Elsevier, San Diego 2006. 4) www.engineeringtoolbox.com/hvac-systems 5) Heinsohn, R.J. and Cimbala, J.M., Indoor Air Quality Engineering, Marcel Dekker, Inc., New York 2003 6) Godish, T., Indoor Environmental Quality, Lewis Publishers, CRC Press, London 2001 7) Burroughs, H.E. and Hansen, S.J., Manging Indoor Air Quality Marcel Dekker, Inc., New York 2004 8) Engineering Guide-Natural Ventilation, Price Industrial Limited 2011 9) Wang, S.K., Handbook Air Conditioning and Refrigeration, McGraw-Hill, New York 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders bina içi hava kirliliğinin nedenleri, bina içi hava kirleticileri ve kaynakları, bina içi hava kirliliğinin sağlık etkileri, bina içi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, havalandırma sistemleri ve havalandırma sistemi tasarımı konularının kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bina içi hava kirliliğine giriş
2 Bina içi hava kirleticileri ve kaynakları
3 Bina içinde uçucu organik maddeler
4 Bina içinde tozlar
5 Okullarda bina içi hava kirliliği
6 Bina içi hava kirliliğinin sağlık etkileri
7 Bina içi hava kalitesi üzerine dış havanın etkileri
8 Havalandırma sistemi ve tasarım kuralları
9 İhtiyaca bağlı ve seyreltma havalandırması
10 Kirletici kaynağa bağlı olarak havalandırıcı seçimi
11 Ara sınav
12 Örnek havalandırma sistemi tasarımı
13 Havalandırma sistemlerinde basınç kayıpları hesabı
14 Vantilatör gücü hesaplaması
15 Vantilatör gücü hesaplanması
16 Sunumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226163 Bu dersi alanlar bina içi hava kirliliği, kaynakları ve etkileri konusunda bilgilenmiş olacaklardır.
2 1226175 İç ortam hava kalitesinin bozulmaması ve iyileştirilmesi için gerekli çözümü sunabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3
2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek