Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB426 Sızıntı Suyu Kontrolü (TS 7/8) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere düzenli depolama sızıntı sularının toplanması, control sistemleri ve arıtımı üzerine bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayşe KULEYİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sharma, H.D., and Lewis, S.P., 1994. Waste Containment Systems, Waste Stabilization and Landfills, John Wiley ve Sons, Inc. Crawford, J.F., Smith, P.G., 1985 Landfill Technology

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sızıntı sularının bileşimi ve miktarı, Sızıntı sularını control eden faktörler, Sızıntı sularını toplama ve giderim sistemleri, sızıntı sularının biyolojik, kimyasal ve fiziksel ve ileri arıtım yöntemleri ile arıtımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, katı atıkların bertarafı sızıntı suyu sunum.ppt
2 Düzenli depolama planlanması ve dizaynı, sızıntı suyu kontrol sistemleri sızıntı suyu sunum.ppt
3 Sızıntı suyu formasyonu ve kompozisyonu sızıntı suyu sunum.ppt
4 Yaşlı ve genç çöp sızıntı suyu bileşimi sızıntı suyu sunum.ppt
5 Atık kompozisyonu ve çöp döküm metodunun çöp sızıntı suyu karşılaştırılması sızıntı suyu sunum.ppt
6 Mevsimsel şartlara göre çöp sızıntı suyunun karşılaştırılması sızıntı suyu sunum.ppt
7 Sızıntı suyu arıtım metodları sızıntı suyu sunum.ppt
8 Fiziksel metodlar sızıntı suyu aerobik arıtım.pptx
9 Kimyasal metodlar membran sistemler sızıntı suyu.ppt
10 Biyolojik metodlar sızıntı suyu anaerobik arıtım.ppt
11 Vize
12 İleri arıtım metodları anaerobik arıtım 1.ppt
13 Türkiye'deki arıtım metotlarının karşılaştırılması
14 Samsun düzenli depolama tesisi sızıntı suyu arıtma ünitesine ziyaret

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
2 1226193 sızıntı sularının kompozisyonunu bilir
4 1226194 sızıntı sularının arıtımını bilir
6 1226196 sızıntı suları için uygun arıtım yöntemi seçer
8 1226215 yönetmelikleri takip eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
2 1 2 4 2 1 2 2
4 3 4 3 4 1 2 1 2
6 3 4 4 3 1 2 1 2
8 1 2 4 3 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek