Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM210 Malzeme Bilimi II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Malzeme Bilimi ile ilgili faz diagramları ve dönüşümleri ve metal, seramik, polimer ve kompozit malzemeler hakkında genel özellikleri üretim yöntemleri ve uygulamaları hakkında temel bilgiler vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

Malzeme Mühendisliğine Giriş

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W.D. Callister, Malzeme Bilim ve Mühendisliği, 8. baskıdan çev. Prof. Kenan Genel, Nobel Yayınevi, 2016. W.D. Callister, Materials Science and Engineering: An Introduction, John Wiley and Sons, Eighth Edition, 2000. W. F. Smith, Principles of Materials Science and Engineering, 2th edition, 1990. D.R. Askeland, The Science and Engineering of Materials, PWS-Kent Publishing Co., Third Edition, 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Faz diyagramı çeşitleri, demir-karbon faz diyagramı, Faz Dönüşümleri, Metallerde mukavemet arttırıcı işlemler: soğuk şekil verme, tavlama, alaşımlama, Metal ve metal alaşımları, Seramiklerin yapı ve özellikleri, seramiklerin üretim yöntemleri ve uygulamaları, Polimerler ve polimerlerin özellikleri ve uygulamaları, Kompozit malzemeler ve özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
22 Proje Hazırlama 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Faz Diagramları 11. Bölüm.ppsx
2 Fe‐C Faz Diagramı 11. Bölüm.ppsx
3 Faz dönüşümleri 12. Bölüm.ppsx
4 Faz Dönüşümlerinde Mikroyapı oluşumu ve Mekanik Özellkilerdeki Değişim 13. Bölüm.ppsx
5 Metal ve Metal Alaşımları 14. Bölüm.ppsx
6 Metallerde Uygulanan İmalat Yöntemleri 15. Bölüm.ppsx
7 Metallerde Uygulanan Isıl İşlemler 16. Bölüm.ppsx
8 Ara Sınav 17. Bölüm.ppsx
9 Seramiklerin Yapı ve Özellikleri 17. Bölüm.ppsx
10 Seramiklerin Üretimi ve Uygulamaları 18. Bölüm.ppsx
11 Polimer Yapılar 19. Bölüm.ppsx
12 Polimerlerin Özellikleri ve Uygulamaları 20. Bölüm.ppsx
13 Kompozitler 21. Bölüm.ppsx
14 Kompozitlerin Özellikleri ve Üretim Yöntemleri 22. Bölüm.ppsx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455715 Faz diagramları ve dönüşümlerini öğrenmek
2 1455716 Metal ve alaşımları hakkında temel bilgiler öğrenmek
3 1455717 Seramik ve üretim yöntemlerini öğrenmek
4 1455714 Polimer ve Polimer uygulamalarını öğrenmek
5 1455718 Kompozitler ve özellikleri hakkında temel bilgiler öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4 4 4
3 4 4 4 4
4 4 4 4 4
5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek