Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM210 Malzeme Bilimi II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Malzeme Bilimi ile ilgili faz diagramları ve dönüşümleri ve metal, seramik, polimer ve kompozit malzemeler hakkında genel özellikleri üretim yöntemleri ve uygulamaları hakkında temel bilgiler vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

Malzeme Mühendisliğine Giriş

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W.D. Callister, Malzeme Bilim ve Mühendisliği, 8. baskıdan çev. Prof. Kenan Genel, Nobel Yayınevi, 2016. W.D. Callister, Materials Science and Engineering: An Introduction, John Wiley and Sons, Eighth Edition, 2000. W. F. Smith, Principles of Materials Science and Engineering, 2th edition, 1990. D.R. Askeland, The Science and Engineering of Materials, PWS-Kent Publishing Co., Third Edition, 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Faz diyagramı çeşitleri, demir-karbon faz diyagramı, Faz Dönüşümleri, Metallerde mukavemet arttırıcı işlemler: soğuk şekil verme, tavlama, alaşımlama, Metal ve metal alaşımları, Seramiklerin yapı ve özellikleri, seramiklerin üretim yöntemleri ve uygulamaları, Polimerler ve polimerlerin özellikleri ve uygulamaları, Kompozit malzemeler ve özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
22 Proje Hazırlama 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Faz Diagramları 11. Bölüm.ppsx
2 Fe‐C Faz Diagramı 11. Bölüm.ppsx
3 Faz dönüşümleri 12. Bölüm.ppsx
4 Faz Dönüşümlerinde Mikroyapı oluşumu ve Mekanik Özellkilerdeki Değişim 13. Bölüm.ppsx
5 Metal ve Metal Alaşımları 14. Bölüm.ppsx
6 Metallerde Uygulanan İmalat Yöntemleri 15. Bölüm.ppsx
7 Metallerde Uygulanan Isıl İşlemler 16. Bölüm.ppsx
8 Ara Sınav 17. Bölüm.ppsx
9 Seramiklerin Yapı ve Özellikleri 17. Bölüm.ppsx
10 Seramiklerin Üretimi ve Uygulamaları 18. Bölüm.ppsx
11 Polimer Yapılar 19. Bölüm.ppsx
12 Polimerlerin Özellikleri ve Uygulamaları 20. Bölüm.ppsx
13 Kompozitler 21. Bölüm.ppsx
14 Kompozitlerin Özellikleri ve Üretim Yöntemleri 22. Bölüm.ppsx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231013 Faz diagramları ve dönüşümlerini öğrenmek
2 1231014 Metal ve alaşımları hakkında temel bilgiler öğrenmek
3 1231015 Seramik ve üretim yöntemlerini öğrenmek
4 1231012 Polimer ve Polimer uygulamalarını öğrenmek
5 1231016 Kompozitler ve özellikleri hakkında temel bilgiler öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64153 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 64154 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 64155 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 64156 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 64157 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64158 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 64159 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 64160 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 64161 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 64162 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 64163 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 64164 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 64165 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 64166 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 64167 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 64168 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 64173 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 64177 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 64176 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 64169 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 64172 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 64171 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 64170 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 64175 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 64174 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4 4 4
3 4 4 4 4
4 4 4 4 4
5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek