Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK405 Makine Mühendisliği Laboratuvarı II 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Öğrencilere derslerde edindikleri teorik bilgilerin uygulamalarını yaptırarak pekiştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-) İlgili deneylere ait deney föyleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dişli Verimliliği Belirleme Deneyi, Santrifüj Pompa Deneyi, Strain Gage ile Gerilme Belirleme Deneyi, Kayış-Kasnak Mekanizmalarında Kayış Kuvvetleri ve Sürtünmenin Belirlenmesi Deneyi, Francis Türbin Deneyi, Rulmanlı ve Kaymalı Yataklarda Sürtünme ve Dinamik Davranış Deneyi, Akışkanlarda Isı İletim Katsayılarının Belirlenmesi Deneyi, Burkulma ve İnce Cidarlı Silindirde Gerilme-Şekil Değiştirme Analizi Deneyi, Kuru Sürtünme Deneyi, Pelton Türbin Deneylerine ait uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deney föylerinin hazırlık çalışması ve deney gruplarınınınbelirlenmesi
2 Oryantasyon eğitimi
3 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
4 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
5 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
6 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
7 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
8 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
9 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
10 Arasınav Haftası
11 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
12 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
13 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
14 Telafi deneylerinin yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1451629 Öğrenci uygulamaya yönelik birçok konuda deney yapma becerisi kazanır.
2 1451640 Grupla çalışmayı öğrenir.
3 1509418 Elde ettiği deneysel sonuçları yorumlayabilir.
4 1509419 Birçok ölçme yöntemini tanır.
5 1509420 Teorik bilgilerini pratikte uygulama becerisi kazanır.
6 1509421 Sıcaklık, kütle, basınç, kuvvet, debi, sürtünme, dayanım, kararlılık ve denge gibi kavramları pekiştirir.
7 1509422 Bilimsel rapor yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2
2 4 2 1
3 1 2 1
4 4 1 1
5 2 3 1
6 1 1
7 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek