Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB102 Ölçme Tekniği 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Ölçme kavramını öğrenmek ve Ölçüm alet ve cihazlarının çalışma prensiplerini, bu ölçüm cihazlarının nasıl kullanılabileceğini ve sistemlerinin nasıl kontrol edilebileceğini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

G. Yavuzcan, B. Erdiller ve A. Saral. Ölçme Tekniği, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara. O.F. Genceli. Ölçme Tekniği, Birsen Yayınevi, İstanbul. S. Arın. Ölçme Bilgisi. ders Notu, Tekirdağ Ziraat Fak. Yayın No:97/261,Tekirdağ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ölçme sistemleri, performans göstergeleri, hatalar, Uzunluk ölçme, Sıcaklık ve ısı ölçümleri, Basınç ölçümleri, Seviye ölçümleri, Akış ölçümleri, Devir sayısı ölçme yöntemleri, Devir sayısı ölçme aletleri, Dönme momenti ve gücün ölçülmesi, Elektriksel ölçme tekniği, Algılayıcılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Ölçme, Ölçme sistemleri, Ölçme hataları Ölçme Tekniği 1. HAFTA.pdf
2 Uzunluk, kütle ve zaman ölçme Ölçme Tekniği 2. HAFTA.pdf
3 Uzunluk, kütle ve zaman ölçme Ölçme Tekniği 3. HAFTA.pdf
4 Isı Enerjisi ve Sıcaklık ölçümleri, Işık Şiddeti Ölçümü Ölçme Tekniği 4. HAFTA.pdf
5 Isı Enerjisi ve Sıcaklık ölçümleri, Işık Şiddeti Ölçümü Ölçme Tekniği 5. HAFTA.pdf
6 Akışkanlarda Hız, Basınç ve Debi Ölçümlerii Ölçme Tekniği 6. HAFTA.pdf
7 Akışkanlarda Hız, Basınç ve Debi Ölçümleri Ölçme Tekniği 7. HAFTA.pdf
8 Devir sayısı ölçme yöntemleri ve aletleri Ölçme Tekniği 8. HAFTA.pdf
9 Arasınav Ölçme Tekniği 9. HAFTA.pdf
10 Devir sayısı ölçme yöntemleri ve aletleri Ölçme Tekniği 10. HAFTA.pdf
11 Dönme momenti ve gücün ölçülmesi Ölçme Tekniği 11. HAFTA.pdf
12 Elektriksel ölçme tekniği Ölçme Tekniği 12. HAFTA.pdf
13 Yakıt Tüketimi, Gürültü ve Ses Ölçümü Ölçme Tekniği 13. HAFTA.pdf
14 Tarım Alet ve Makinaların Bazı İşletme Değerlerinin Ölçümü Ölçme Tekniği 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279293 Farklı ölçme metotlarını ve aletlerinin çalışma mekanizmalarını karşılaştırabilir.
2 1279294 Sistemlerin kontrolünün nasıl yapıldığını test edebilir.
3 1279295 Sistemlerin kontrolünün nasıl yapıldığını test edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4
2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4
3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek