Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB104 Biyolojik Malzemenin Teknik Özelliklerine Giriş 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Biyolojik malzemenin fiziksel ve yapısal özellikleri ile biyolojik malzemenin ölçülmesinde kullanılan bazı yöntemler öğretilecektir. Biyolojik malzeme özelliklerinin tarım makinaları tasarımındaki gerekliliği ve önemi kavratılarak, öğrenciye biyolojik malzemenin ölçülmesinde farklı modeller veya yöntemler geliştirme becerisi kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alayunt, F,N., 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 54, 132 p., Bornova-İZMİR Tunalıgil, B.G., 1993 Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1305, Ders Kitabı: 379, Ankara, 136 s

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyolojik malzemelerin fiziksel özellikleri; temel ölçüler, boyutlar ve şekil özellikleri. Biyolojik malzemenin ölçülmesi ile sınıflandırılmasında kullanılan yöntemler. Biyolojik malzemenin yüzey alanı hesabı, taneli materyalin bazı önemli özellikleri, hacim, yoğunluk, özgül ağırlık, porozite özellikleri ile yapısal özellikleri. Mekanik zedelenmeler, tarımsal materyallerin kuvvet etkisi alındaki davranışları, reolojik özellikler, sürtünme ve sürtünme direncine etkili faktörler. Biyolojik malzemenin özelliklerinden mühendislikte yararlanma, biyolojik malzemelere uygulanan işlemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme kavramı, biyolojik malzemenin özellikleri Fiziksel özellikler, temel ölçüler, boyutlar ve şekil özellikleri Biyolojik Malzeme 1. Hafta.pdf
2 Biyolojik Malzemenin Özellikleri, Fiziksel Ölçüler, Temel Ölçüler, Yuvarlaklık, Küresellik, Ölçüm ve Sınıflandırma Biyolojik Malzeme 2. Hafta.pdf
3 Biyolojik Malzemenin Özellikleri Fiziksel Ölçüler, Temel Ölçüler, yüzey alanı Biyolojik Malzeme 3. Hafta.pdf
4 Biyolojik Malzemenin Özellikleri, Fiziksel Ölçüler, Temel Ölçüler, Taneli Materyalin Diğer Önemli Özellikleri, Hacim, Yoğunluk, Özgül Ağırlık Biyolojik Malzeme 4. Hafta.pdf
5 Biyolojik Malzemenin Yapısal Özellikleri Biyolojik Malzeme 5. Hafta.pdf
6 Mekanik zedelenme Biyolojik Malzeme 6. Hafta.pdf
7 Tarımsal Materyallerin Kuvvet Etkisindeki Davranışları Biyolojik Malzeme 7. Hafta.pdf
8 Darbe testleri Biyolojik Malzeme 8. Hafta.pdf
9 Arasınav Biyolojik Malzeme 9. Hafta.pdf
10 Reoloji Biyolojik Malzeme 10. Hafta.pdf
11 Reoloji Biyolojik Malzeme 11. Hafta.pdf
12 Sürtünme Biyolojik Malzeme 12. Hafta.pdf
13 Biyolojik Malzeme Özelliklerinden Mühendislikte Yararlanma Biyolojik Malzeme 13. Hafta.pdf
14 Biyolojik Malzemeler Uygulanan İşlemler Biyolojik Malzeme 14. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455442 Biyolojik malzemenin fiziksel ve yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir
2 1455443 Biyolojik malzemenin yüzey alanlarını farklı yöntemler ile hesaplayabilir
3 1455444 Tarımsal materyallerin kuvvet etkisi altındaki davranışlarını ölçebilir ve değerlendirebilir
4 1455445 Biyolojik malzemelerin reolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 1455446 Tarımsal ürünlerin statik ve kinetik sürtünme katsayılarını hesaplayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4
2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4
3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4
4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3
5 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek