Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB201 Zootekni 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Zootekni bölümü dışındaki öğrencilere Tarımsal üretim içerisinde hayvancılığın yeri ve önemi, sürdürülebilir tarımda hayvancılığın önemi, hayvanların türlere göre dağılım, ekonomik üretimi yapılan bazı hayvan türlerinin yetiştirme ve beslenmelerine dönük genel bilgilerin öğrenilmesi, hayvansal ürünlerin önemi, hayvanlarda üreme, ıslah ve çevreye etkilerin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ALTOP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertuğrul, M. (Editör), 1997. Hayvan Yetiştirme. Baran Ofset, Ankara Düzgüneş, O., Eliçin, A., 1986. Hayvan Yetiştirme İlkeleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:978, Ankara Besleme ve Yetiştirme konularındaki diğer yayınlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dünya ve Türkiye'de hayvancılığın durumu, hayvansal ürünler ve önemi, Hayvanlarda üreme, Hayvanlarda verim arttırma çalışmaları, çevre ve genotipin iyileştirilmesi, Sığır yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler, Süt ve kırmızı etin önemi, Koyun yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler, Keçi yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler, Uygulama (sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliği), Tavuk yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler, Tavuk eti üretimi, Yumurta üretimi, Uygulama (tavukçuluk ve diğer kanatlılar), Arı ve ipekböceği yetiştiriciliği, Hayvan sağlığı ve hijyen

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya ve Türkiye'de hayvancılığın durumu, hayvansal ürünler ve önemi
2 Hayvanlarda üreme
3 Hayvanlarda verim arttırma çalışmaları, çevre ve genotipin iyileştirilmesi
4 Sığır yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler
5 Süt ve kırmızı etin önemi
6 Koyun yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler
7 Keçi yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler
8 Uygulama (sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliği)
9 Arasınavı
10 Tavuk yetiştiriciliği ile ilgili genel bilgiler
11 Tavuk eti üretimi, Yumurta üretimi
12 Uygulama (tavukçuluk ve diğer kanatlılar)
13 Arı ve ipekböceği yetiştiriciliği
14 Hayvan sağlığı ve hijyen

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499684 Hayvansal üretimin tarım içerisindeki yerini öğrenir, hayvansal ürünler hakkında bilgi sahibi olur
2 1499683 Hayvanlarda üreme, besleme ve verim artırma konularında genel bilgiler öğrenir
3 1499685 Değişik hayvan türlerinin ekonomik üretimleri, çevre ile etkileşimleri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkılarını öğrenir
4 1499686 Öğrendiği bilgilerden hareketle tarımsal işletmelerde ekonomik üretim yapmanın yollarını araştırma imkanı bulur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 2
2 5 3 5 2
3 3 5
4 4 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek