Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT209 Mühendislik Mekaniği 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Mühendislik alt yapısını oluşturacak bilgi ve donanımı oluşturmak. Bu amaçla durgun cisimlerin dengesi ve etkileşimi ile yük etkisi altındaki mekanik değişimi ve alınacak tedbirler öğretilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yusuf DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balaban, A. 1984. Statik. A.Ü. Ziraat Fak. 902. Ders Kitabı 251. ANKARA. Balaban, A. 1974. Mühendislik Mekaniği. A.Ü. Ziraat Fak. 531. Ders Kitabı 176. ANKARA. Girgin, İ.; Beyribey, M. 1990. Mukavemet. A.Ü. Ziraat Fak. 1191. Ders Kitabı 341. ANKARA. Omurtag, H. M. 2007. Statik ve Mukavemet. Nobel Yayınevi. İSTANBUL. Omurtag, H. M. 2007. Statik ve Mukavemet Çözümlü Örnekleri. Nobel Yayınevi. İSTANBUL.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kuvvet ve kuvvet sistemlerinin dengesi, İzostatik sistem ve dengesi, denge analizi, sistemlerin taşıyıcı eleman ve analizi, ağırlık merkezi, atalet momenti, kolon ve kiriş analizi ve projelendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
48 Sözlü Sınav 4 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mekanik nedir, durgun ve hareketli cisimlerin mekaniği.
2 Kuvvet ve kuvvet sistemlerinin bileşkesi.
3 Kuvvet ve kuvvet sistemlerinin dengesi.
4 Kirişler.
5 Kafes kirişler ve çözümü.
6 Kafes kirişler ve çözümü.
7 Kirişlerde kuvvet dengesi.
8 Arasınav
9 Ağırlık merkezi ve sentroid.
10 Atalet Momenti
11 Yapılara gelen yükler.
12 Ahşap kolonların projelenmesi.
13 Ahşap kirişlerin projelendirmesi.
14 Ahşap kirişlerin projelendirmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284175 Mekaniğin temel ilkelerini öğrenir.
2 1284174 Dengedeki durgun cisimlerin boyut analizini öğrenir.
3 1284176 Durgun cisimlerin dengesini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5
2 5 4 5
3 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek