Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT211 Makina Tasarımında Bilgisayar Destekli Çizim 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Genel amaçlı bir çizim programı olan AutoCAD ile tasarım, projelendirme, sunum ve proje çıktısı alma süreçlerinde ofis verimliliğini arttırmaktır, öğrencilerin 2 ve 3 boyutlu çizimleri yapabilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan GÜRDİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AutoCad notları, internet

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

AutoCad programının tanıtılması, autocad ile çizim, iki boyutlu çizim, perspektif çizimleri, makine teknik resimleri çizimleri, üç boyutlu çizim, modelleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarım makinaları tasarımı hakkında genel bilgiler bdt hafta-1.docx
2 CAD/CAM yazılımının tanıtılması bdt hafta-2.docx
3 Line, polyline, construction line komutları bdt hafta-3.docx
4 Circle, arc, polygon komutları bdt hafta-4.docx
5 Copy, offset, array komutları bdt hafta-6.docx
6 Mirror, move komutları bdt hafta-6.docx
7 Trim, extend komutları bdt hafta-8 (1).docx
8 Fillet, chamfer komutları ACAD DersNotu.doc
9 AraSınav bdt hafta-8.docx
10 İki boyutlu makine teknik resimleri çizimleri bdt hafta-10.docx
11 İki boyutlu makine teknik resimleri çizimleri bdt hafta-10.docx
12 Üçüncü görünüş çizilmesi ve üçüncü görünün çıkartılması ile örnekler bdt hafta-12.docx
13 Makine parçası teknik resim çizimleri bdt hafta-14.docx
14 3D çizim yönteminin tanıtılması ACAD DersNotu.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501456 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme
2 1501457 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma
3 1501458 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2
2 5 3 5
3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek