Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Boru sistemlerin Akışkanlar ve özellikle suyun hareketlerinin fizik kuralları içinde saptanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kara, T., 2010. Akışkanlar Mekaniği Ders Notları, Öğretim Üyesi tarafından desteklenecektir. Fluid mechanics.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Akışkanların özellikleri, akışkanlar için geliştirilmiş teoriler ve bu teorilerin eşitliklerinin belirlenmesi, belirlenen eşitlikler yardımıyla uygulamalar üzerinde çalışılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 10 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
9 Problem Çözümü 10 2 20
22 Proje Hazırlama 1 4 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği ve kapsamının gözden geçirilmesi bölüm 1.pdf
2 Maddenin hali ve akışkanların özellikleri bölüm 2.pdf
3 Akışkanlarda fiziksel özellikler bölüm 3.pdf
4 Sıvıların statiği bölüm 4.pdf
5 Durgun sıvılarda özellikler bölüm 5.pdf
6 Bernoulli Eşitliği bölüm 6.pdf
7 Basıçların tanımlanması bölüm 7.pdf
8 Arasınav
9 Hareketli sıvıların tanımlanması, Haraketli sıvılarda basınçlar bölüm 8.pdf
10 Alkışkanlarda basınçların kullanımı bölüm 9.pdf
11 Örnek projelemeler bölüm 10.pdf
12 Örnek Projelemeler bölüm 11.pdf
13 Projenin sonuçlandırılması bölüm 12.pdf
14 Proje değerlendirmesi bölüm 13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268898 Sıvıların basıçları
2 1268899 Akışkanların tanımlanması
3 1268900 Boru sistemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 2 2 4 1 2 1 2 1
2 4 3 5 3 1 3 2 1 1 1 1
3 5 4 5 4 1 4 3 2 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek