Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Ülke ekonomisinde ve tarımında bahçe bitkilerinin konumunu öğretmek. Bahçe Bitkileri içerisine giren meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri türlerini tanıtmak ve yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun Pekşen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ağaoğlu, Y. S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A. İ., Yanmaz, R., 1997. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araş., ve Geliş. Vakfı Yayınları No: 4. Ankara. 369s. 2. Bahçe Bitkileri Ders notları ve PPT sunuları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması. Ülke ekonomisindeki yeri. Tozlanma, döllenme, partenoparpi ve apomiksiz olayları. İklim, ışık, nem, rüzgar, yer faktörleri bakımından genel ve özel istekleri. Dinlenme, yaşlnma ve periyodisite olayları. Çoğaltma yöntemleri. Bahçe tesisi. Dikim zamanı ve yöntemleri. Yıllık bağ-bahçe bakım işleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 3 3 9
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
17 Alan Çalışması 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bahçe bitkilerinin çalışma konuları. Ders_1_Bahçe Bitkilerinin Çalışma Konuları.pdf
2 Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi. Ders_2_ Bahçe Bitkilerinin ekonomik önemi.pdf
3 Bahçe bitkilerinin botanik, pomolojik ve iklim isteklerine göre sınıflandırılması. Ders_3_ Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması.pdf
4 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçeğin yapısı, tozlanma ve döllenme, partenokarpi ve apomiksiz. Ders_4_ Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Özellikleri.pdf
5 Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri. Ders_5_Bahçe_Ekolojik istekler.pdf
6 Bahçe bitkilerinde periyodisite. Bahçe bitkilerinde dinlenme. Meyve tutumu ve dökümler. Ders_6_ Periyodisite, dinlenme dökümler.pdf
7 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, generatif çoğaltma. Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, vegetatif çoğaltma(aşı). Ders_7_ Bahçe Çoğaltma (Kalem ve Göz Aşı).pdf
8 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, vegetatif çoğaltma(çelik, daldırma, doku kültürü).
9 Arasınav Ders_8_ Çelik, Daldırma ve doku kültürü ile çoğaltma.pdf
10 Meyve bahçesi tesisi (yer, tür, çeşit ve anaç seçimi, tozlayıcı çeşit seçimi, dikim sistemleri, arazi hazırlığı, fidan dikimi). Ders_9_ Meyve bahçesi tesisi ve yıllık bakım.pdf
11 Bağ tesisi (yer, çeşit ve anaç seçimi, dikim sistemleri, arazi hazırlığı, fidan dikimi). Sebze bahçesi tesisi (açıkta ve örtüaltı sebzeciliği). Ders_11_ Bağ ve Sebze bahçesi tesisi ve yıllık bakım.pdf
12 Bağ ve meyve bahçelerinde yıllık bakım işleri (toprak işleme, budama ve terbiye, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele). Ders_12_ Yıllık bakım işlemleri.pdf
13 Sebze bahçelerinde yıllık bakım işleri (toprak işleme, fide yetiştirme, ekim-dikim, sulama , gübreleme, terbiye ve budama, hastalık ve zararlılarla mücadele). Ders_13_ Yıllık bakım işlemleri.pdf
14 Bahçe ürünlerinin hasadı, ambalajlanması, muhafazası ve pazara hazırlanması. Ders_14_ Bahçe B. Hasat ve Pazarlama.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
9131 1284100 Bahçe bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrenir.
10183 1284101 Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde yıllık bakım işlerini öğrenir.
19654 1284103 Bahçe bitkilerinin sınıflandırılmasını öğrenir.
20505 1284102 Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde hasat sonrası işlemleri öğrenir.
22987 1284099 Bahçe bitkilerinin çalışma konularını ve ülke ekonomisindeki yerini öğrenir.
31925 1284104 Bahçe bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik özelliklerini öğrenir.
35609 1284105 Bahçe bitkilerinin çoğaltılmasını ve bahçe tesisini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
9131 2
10183 5 3
19654 2 4
20505 5 4
22987 2
31925 5 2
35609 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek