Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB202 Bitki Koruma 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin, bitkisel ürünlerde zarar oluşturan zararlıları genel olarak phylum ya da takım düzeyinde tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Bitkilerde hastalıklara yol açan fungal, bakteriyel ve viral etmenlerin morfolojik yapıları, belirti tipleri, yayılış şekilleri, yabancı otların genel özellikleri, yarar ve zararları hakkında temel bilgiler vermek, bu etmenlerin mücadele yöntemlerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehmet Ali Şevik-Doç. Dr. İslam Saruhan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ecevit, O.,Tuncer, C., Hatat, G.,1996. Bitki Koruma. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı. No.20, 2. Baskı, Samsun. Kansu, İ.,A.,1994. Genel Entomoloji. Kıvanç Basımevi, 7. Baskı, Ankara Öncüer, C., 2004. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, No: 19, 5. Baskı, Aydın.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hastalıkların nedenleri, bitki patojenlerinin genel özellikleri, belirtileri, patojenlerin yayılması ve bulaşması, epidemiyoloji ve temel kontrol yöntemleri. Böceklerin morfolojisi, böcek sistemlerinin işlevi ve yapısı, böceklerin büyümesi ve gelişimi, böcek ekolojisi, sınıflandırılması, böceklerin toplanması ve korunması. Zararlı böceklerin temel yönetimi ve kontrol yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki Koruma, zararlı ve yararlı tür kavramları, Nematoda şubesinin genel özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
2 Annelida, Mollusca ve Chordata şubelerinin genel özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
3 Acarina altsınıfının genel özellikleri, biyolojileri ve zarar şekilleri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
4 Insecta sınıfının genel özellikleri, zarar ve yararları Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
5 Insecta sınıfının önemli takımları ve biyolojileri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
6 Tarımsal zararlılara karşı kullanılan savaş yöntemleri Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
7 Bitkilerde hastalık kavramı ve tanımı, hastalık belirtileri nelerdir Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi BTK_15.pdf
Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
8 Bitkilerde hastalık nedenleri, cansız hastalık etkenleri Yabancı otlar Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
9 Arasınav Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
BTK_15.pdf
10 Canlı hastalık etmenleri Bitki patojeni virusların genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
BTK_15.pdf
11 Bitki patojeni prokaryotlar genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
BTK_15.pdf
12 Bitki patojeni funguslar genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
BTK_15.pdf
13 Bitki patojeni funguslar genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
BTK_15.pdf
14 Bitki hastalıklarıyla savaşım yöntemleri Arazide ve laboratuarda uygulama Bitki Koruma ders notu_2020.pdf
BTK_15.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503965 Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda (Arachnida, Insecta), Chordata şubelerine bağlı hayvansal zararlı türleri tanıyabilme
2 1503966 Bitki Koruma, zararlı ve yararlı kavramlarını algılayabilme
3 1503967 Bu etmenler ve yabancı otlarla mücadele yöntemlerini ana hatlarıyla kavrayabilme
4 1503968 Bitkilerde hastalık kavramını anlayabilme, hangi etmenlerin bitkilerde hastalık belirtisi oluşturduğu ve sorun olan yabancı otların neler olduğu bilgisini kazanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1
2 5 4 3
3 3 2 4
4 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek