Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT202 Tarımsal Biyoteknoloji 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Tarımsal Biyoteknoloji ve uygulamaları hakkında fikir sahibi olma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Uğur ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Dündar M, Bağış H. 2010. Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları. Erciyes Üniversitesi Yayınları No=180. 2. Thieman WJ, Palladino MA. 2013. Biyoteknolojiye Giriş. Çeviri Editörü: Mücella TEKEOĞLU, Palme Yayıncılık, No:776. 3. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., 2002. Bitki Biyoteknolojisi Cilt I: Doku Kültürü ve Uygulamalar İkinci Baskı, Selçuk Üniversitesi Matbaası, 374 s, Konya. 4. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., 2004. Bitki Biyoteknolojisi Cilt II:Genetik Mühendisliği ve Uygulamarı İkinci Baskı, 456 s, Konya. 5. Newell-McGloughlin, M., Re, E.B., 2006. The Evolution of Biotechnology, Published by Springer, 262 s, Dordrect, The Netherlands. 6. Walker, J.M., Rapley, R., 2002. Molecular Biology and Biotechnology Fourth Edition, Published by The Royal Society of Chemistry, 563 s, Cambridge, UK. 7. Öğretim Üyesi tarafından hazırlanan ders sunumları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoteknoloji tanımı ve tarihçesi Tarımsal Biyoteknoloji kavramnı Bitki, hayvan ve mikrobiyal Biyoteknoloji Enzimler ve biyoteknolojide uygulamaları Nanoteknoloji Biyoteknoloji ve diğer alanlar ile ilişkisi Biyoteknoloji ve etik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 10 1 10
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknoloji tanımı ve tarihçesi tarihçe.ppt
2 Tarımsal Biyoteknolojinin genel tanımı tarihçe.ppt
3 Mikroorganizma Biyoteknolojisi-I 9103119.ppt
4 Mikroorganizma Biyoteknolojisi-II 9103119.ppt
5 Enzim Biyoteknolojisi-I biyoteknolojiye giriş 4.ppt
6 Enzim Biyoteknolojisi-II biyoteknolojiye giriş 4.ppt
7 Bitki Biyoteknolojisi-I 7.ppt
8 Arasınav
9 Bitki Biyoteknolojisi-II 8.pptx
10 Hayvan Biyoteknolojisi-I 4.pptx
11 Hayvan Biyoteknolojisi-II 9.ppt
12 Nanoteknoloji 2806711.ppt
13 Biyoteknoloji ve etik 2336147.ppt
14 Biyoteknoloji ve etik 2336147.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230675 Biyoteknolojinin temel kavramlarını tanıma.
2 1230676 Farklı disiplinlerdeki biyoteknolojik uygulamaları özetleyebilme.
3 1230677 Biyoteknolojiyle ilgili etik kuşkular konusunda tartışabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3
2 4 4 2 4
3 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek