Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT216 Makine Dinamiği 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrenciye parçacıkların düzlemsel hareketinin tanımlanmasında farklı koordinatlarda kinematik analiz yapabilmeyi, parçacık kinetiğine ilişkin temel kavramları anlamasını, parçacık hareket problemlerinde iş-enerji ve impuls-momentum kavramlarını uygulayabilmeyi, rijit cisimlerin hareketinde kinematik ve kinetik analizleri ile mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SAUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hibbeler, 2014. Mühendislik Mekaniği – Dinamik, Literatür Yayıncılık, İstanbul, Çevirenler: Ayşe Soyuçok, Özgün Soyuçok, Orijinal isimi: Engineering Mechanics SI Metric Edition, Dynamics. Ferdinand Beer, Phillip Cornwell, E. Russell Johnston 2014. Mühendisler için Vektör Mekaniği Dinamik Literatür Yayıncılık, İstanbul, Çevirmen: Osman Kopmaz, Ömer Gündoğdu.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Parçacık kinematiği: Konum, yer değiştirme, hız ve ivme kavramları, Parçacığın doğrusal, eğrisel, düzlemsel hareketi, Parçacık hareketinin kartezyen, normal-teğetsel, kutupsal ve silindirik koordinatlarda tanımlanması, Ötelenen koordinat sistemine göre bir parçacığın bağıl hareketi, Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve ivme kavramı, Newton ikinci yasası, Enerjinin korunumu, İş-enerji prensipleri, Momentum korunumu yasası, Rijit Cisim Kinematiği ve Kinetiği: Öteleme hareketi, sabit eksen etrafında dönme ve genel düzlemsel hareket, Rijit cismin açısal hareketi ve analizi, Rijit cisimlerde bağıl hareket kavramı, hız ve ivme karakteristiklerinin analizi, Rijit cisimlerde hareket analizi, ani dönme merkezi kavramı, Rijit cisimlerden oluşan sistemlerin hız ve ivme analizi için bağıl hareket kavramının uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 3 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mekaniğin tanımı, SI Birim sistemi, Temel Mekaniğin İlkeleri, Kinematik ve Kinetik kavramları Makina Dinamiği.pdf
2 Parçacık kinematiği, Parçacığın Doğrusal hareketi, Parçacığın Eğrisel hareketi, Konum – Hız- İvme kavramları,Kartezyen koordinatlar, Örnek problem çözümleri Makina Dinamiği.pdf
3 Parçacık kinematiği, Problem analiz prosedürü, Kinematik örnek problemler, Eğik atış Teğetsel ve normal koordinatlar, Örnek problemler Makina Dinamiği.pdf
4 Parçacık kinematiği, Kutupsal koordinatlar, Silindirikal koordinatlar, Küresel koordinatlar, Örnek problem çözümleri Makina Dinamiği.pdf
5 Parçacık kinematiği, Çembersel hareket, Açısal hız, açısal ivme, Bir noktanın hızı , Teğetsel ivme, Normal ivme, Örnek problem çözümleri Makina Dinamiği.pdf
6 Parçacık kinematiği,, Bağımlı hareket, Örnek problemler, Bağıl hareket, Analiz prosedürü, Mutlak konum, hız, ivme kavramları, Bağıl konum, hız, ivme kavramları, Bağıl hareket vektörel işlemler Makina Dinamiği.pdf
7 Parçacık Kinetiği - Kuvvet – İvme Yöntemi, Newton hareket yasaları, Parçaçık sistemleri,Hareket Denklemleri, Kartezyen Koordinatlar, Analiz prosedürü, Teğet ve Normal Koordinatlar, Problemin analizi, Örnek problemler Makina Dinamiği.pdf
8 Parçacık Kinetiği: İş – Enerji Yöntemi, Mekanik iş, Bir kuvvetin yaptığı iş, Yer çekim kuvvetinin yaptığı iş, Yay kuvvetlerinin yaptığı iş, Kaymanın neden olduğu sürtünmenin yaptığı iş, İş-enerji ilkesi, Örnek problem çözümleri Makina Dinamiği.pdf
9 Arasınav
10 Parçacık Kinetiği: İş – Enerji Yöntemi, Mekanik güç, Örnek problem çözümleri, Mekanik verim, Konservatif Kuvvetler ve Potansiyel enerji, Potansiyel enerji ve Kinetik enerji, Enerji korunumu ilkesi, Analiz prosedürü, Örnek problem çözümleri Makina Dinamiği.pdf
11 Parçacık Kinetiği: İmpuls – Momentum Yöntemi, İmpuls ve momentum kavramı, Momentum korunumu ve İmpulsif kuvvetler, Analiz prosedürü, Çarpışma, Açısal momentum, Açısal impuls ve momentum ilkesi, Örnek problem çözümleri Makina Dinamiği.pdf
12 Rijit Cisimler Kinematiği, Öteleme hareketi, Sabit bir eksen etrafında dönme, Genel düzlemsel hareket, Bağıl hareket analizi: Hız, Örnek problem çözümleri Makina Dinamiği.pdf
13 Rijit Cisimler Kinematiği, Ani dönme merkezi, Analiz prosedürü, Bağıl hareket analizi: İvme, Örnek problem çözümleri Makina Dinamiği.pdf
14 Rijit cismin düzlemsel kinetiği, Eylemsizlik momenti, Öteleme hareket denklemleri, Dönme hareketi denklemleri, Örnek problem çözümleri Makina Dinamiği.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1257637 Parçacık hareketinin kinematik analizini, doğrusal, eğrisel, düzlemsel hareketleri, kartezyen, normal-teğetsel, kutupsal ve silindirik koordinatlarda çözümünü bilir.
2 1257638 Mutlak bağımlı hareketi ve bağıl hareketi analiz eder, çözer.
3 1257639 Enerjinin korunumu ve iş-enerji, Impuls –momentum, doğrusal ve açısal impuls prensiplerini kullanarak problemi tanımlar, çözer.
4 1257640 Sabit eksen etrafında dönen bir rijit cisim üzerindeki bir noktanın açısal hızını, açısal ivmesini tanımlar; çözer.
5 1257641 Öteleme, dönme ve genel düzlemsel hareketi kapsayan hareket analizinde bağıl konum, hız ve ivme işlemlerini tanımlar; çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 5 4 2 5 1 3 3 5
2 4 3 3 1 1 4 3 3 4 2 1
3 5 5 5 2 5 5 4 5 2 5 3
4 2 5 4 4 1 3 2 4 5 4 4
5 1 2 1 3 3 5 5 2 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek