Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB-301 Makina Elemanları 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Mukavemet hesap yöntemleri, toleranslar ve yüzey kaliteleri, kaynak, lehim, yapıştırma ve perçin bağlantıları, bağlama ve hareket cıvataları, miller, yaylar ve akslar, rulmanlar, dişli çarklar, kayış-kasnak ve zincir mekanizmaları tasarımı ve hesaplama ilkelerinin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan Gürdil

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akkurt, M., 2005. Makine Elemanları cİLT : I-II, Birsen Yayınevi, ISBN:975 511 035 6, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makina yapımında mukavemet hesap yöntemleri, Bağlama elemanları (Kaynak, Lehim), Bağlama elemanları (Yapıştırma, Perçin), Civatalar, Yataklar, Miller ve akslar, Kavramalar, Dişli çarklar, Kayış-kasnak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makina yapımında mukavemet hesap yöntemleri makine elemanları_Ders Notları.pdf
2 Makina yapımında mukavemet hesap yöntemleri Makina Elemanları ders notları3.pdf
3 Makina yapımında mukavemet hesap yöntemleri Makina Elemanları ders notları3.pdf
4 Bağlama elemanları (Kaynak, Lehim) Makina Elemanları ders notları3.pdf
5 Bağlama elemanları (Yapıştırma, Perçin) Makine Elemanları.docx
6 Civatalar Makine Elemanları.docx
7 Civatalar Makine Elemanları.docx
8 Yataklar Makine Elemanları.docx
9 Arasınav Makine Elemanları.docx
10 Yataklar Makina Elemanları ders notları2.pdf
11 Miller ve akslar Makina Elemanları ders notları2.pdf
12 Kavramalar Makina Elemanları ders notları3.pdf
13 Dişli çarklar Makina Elemanları ders notları3.pdf
14 Dişli çarklar makine elemanları_Ders Notları.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502951 Kuvvet ve moment iletim elemanları hakkında bilgi sahibi olabilir.
2 1502952 Makina parçalarının konstrüksiyon hesaplamalarını yapabilir.
3 1502953 Makina yapımında mukavemet hesaplama yöntemlerini kavrayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 3
2 4 5 4 5
3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek