Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB-303 Tarımsal Kuvvet Makinaları 927001 3 5 4

Dersin Amacı

İçten yanmalı motorların ve tarım traktörlerinin yapısal organlarını tanıtmak,traktör mekaniği ile ilgili konuları anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yeşim Benal Öztekin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Saral A., 1984. Tarım Traktörleri. AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları:948, Ders Kitabı:271 Özemir Y., 1981. Traktörler. T.C. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Sayı:1208 Kadayıfçılar S., 1969. Ziraat Traktörleri.AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları:359, Ders Kitabı:123 Demirtaş H., 1970. Termik Motörler. AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları:416, Ders Kitabı:143 Saral A., 2012. Motorlar ve Traktörler AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları : 1603 Ders Kitabı: 555

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Otto motorları, Diesel motorları, Traktörlerin sınıflandırılması, Traktörlerin ana yapı elemanları, Traktör mekaniği, Traktör gücü, Traktör deneyleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Termik Motorların Gelişimi ve Çalışma İlkeleri TERMİKMOT1.pdf
TERMİKMOT2.pdf
TERMİKMOT3.pdf
2 Termik Motorlarda Güç ve Verim Termik Motorlarda Ana Yapı elemanları TERMİKMOT4.pdf
TERMİKMOT5.pdf
TERMİKMOT6.pdf
TERMİKMOT7.pdf
3 Termik Motorlarda Yardımcı Donanımlar TERMİKMOT8.pdf
4 Termik Motorlarda Yardımcı Donanımlar TERMİKMOT9.pdf
TERMİKMOTGENEL.pdf
5 Traktörün Anlamı ve Gelişimi TKM1.pdf
6 Traktörlerin Sınıflandırılması TKM1_1.pdf
7 Traktörlerin Ana Yapı Elemanları TKM2.pdf
8 Traktörlerin Ana Yapı Elemanları TKM3.pdf
9 Vize
10 Traktörlerin Donanımları TKM4.pdf
11 Traktörlerin Donanımları TKM4.pdf
12 Traktör Mekaniği TKM5.pdf
13 Traktör Mekaniği TKM5.pdf
14 Traktör Gücü TKM6.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502954 Tarım traktörlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir.
2 1502955 İçten yanmalı motorlara ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir.
3 1502956 İçten yanmalı motorların yapısal organlarını tanıyabilecektir.
4 1502957 İçten yanmalı motorlar ve tarım traktörleri ile ilgili problemleri çözümleyebilecektir.
5 1502958 Tarım traktörlerinin nan yapı organlarını tanıyabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 4 4 5
3 5 3 5 4
4 4
5 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek