Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB-305 Makina Malzeme Bilgisi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Mühendislikte imalat ve konstrüksiyonda kullanılan malzemelerin ve bu malzemelere ait özelliklerin anlaşılması ve öğrencilere kazandırılması, malzemelerin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi için yapılacak işlemlerin öğrenciye verilmesi, öğrencilerin bu özellikleri kontrol edebilmesi ve kullanabilmesi, dizayna yönelik malzeme seçiminin öğrenciye kazandırılması, uluslararası malzeme kodlarının öğrenciye öğretilmesi ve malzeme seçiminin yapılabilmesinin öğrenciye kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SAUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdoğan D., 2003. Malzeme Bilgisi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1537,Ders kitabı: 490 Erdoğan D., 1999. Makine Malzeme Bilgisi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1507,Ders kitabı:461

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Malzemelerin sınıflandırılması. Malzeme seçimi, Atomlar arası bağlar. Kristal yapı ve yapı hataları, Moleküler yapı, Amorf yapı, Yayınma (difüzyon). Faz dönüşümü, Katı eriyikler. Ötektikler. Malzemelerin mekanik özellikleri (çekme, basma özellikleri sertlik). Elektriksel özellikler, Manyetik özellikler, Optik özellikler, Isıl özellikler. Malzemelerin fiziksel özellikler. Metal malzemeler. Denge diyagramları, Demir ve çelik standartlar. Metallere uygulanan ısıl işlemler. Plastiklerin malzemelerin genel özellikleri, Plastik malzemelerin moleküler yapıları. Termoplastlar, Duroplastlar, Elastomerler. Seramik malzemelerin genel özellikleri, Seramik malzemelerin iç yapıları. Kompozit malzemelerin genel özellikleri, Kompozit malzemelerin iç yapıları. Korozyon ( kimyasal ve elektro-kimyasal korozyon), Korozyondan korunma yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzemelerin sınıflandırılması 1. Malzemelerin sınıflandırılması.doc
2 Malzemelerin iç yapıları 2. Malzemelerin iç yapısı.doc
3 Malzemelerin İç yapı oluşumu 3. Malzemelerin iç yapı oluşumu.doc
4 Malzeme özellikleri 4. Malzeme özellikleri.doc
5 Fiziksel özellikler, Teknolojik özellikler, Metal malzemeler 5. Fiziksel özellikler.doc
6 Demir – karbon denge diyagramı 6. Demir – karbon denge diyagramı.doc
7 Çelik türleri ve özellikleri 7. Çelik türleri ve özellikleri.doc
8 Çeliklerde dayanımı artırıcı işlemler, Demir ve çelik standartları 8. Çeliklerde Dayanımı Artırıcı İşlemler.doc
9 Ara sınav
10 Organik malzemeler 10. Organik malzemeler.doc
11 Seramik malzemeler 11. Seramik malzemeler.doc
12 Seramik türleri 12. Seramik türleri.doc
13 Kompozit malzemeler 13. Kompozit malzemeler.doc
14 Malzemede çevre koşullarının etkisi 14. Malzemede çevre koşullarının etkisi.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498969 Malzeme bilimine ilişkin temel kavramları bilir.
2 1498970 Malzemeleri sınıflandırır, malzeme seçimini yapar
3 1498971 Malzemelerin içyapısını bilir ve oluşumunu açıklar
4 1498972 Malzemelerin teknik özelliklerini bilir.
5 1498973 Alanı ile ilgili konulardaki sorunları ve bunların çözümüne yönelik önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 1 3 2 5 3 1 5 3
2 1 5 5 2 5 1 3 1 4 2 1
3 5 1 1 5 1 5 2 2 2 3 5
4 3 2 3 4 2 3 1 4 5 4 2
5 4 4 4 3 4 4 4 5 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek