Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB307 Taşıma ve İletim Tekniği 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Tarımsal materyallerin iletim ve taşınımın da kullanılan makinaların çalışma prensipleri ve konstrüksiyon değerleri hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çağatay SELVİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taşıma iletim Tekniği, Prof. Dr. B. Galip Tunalıgil ve ark A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notları: 962 , Ankara, EKER.B., B.G.TUNALIGİL, Taşıma İletim Tekniği, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:962, 1985, Ankara, 146s 2. E. Işık Ders Notları U.Ü. Ziraat Fak. Bursa

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasıma ve iletimin tanımlanması, tasıma olayı, tasıma zinciri, tarımda tasıma: içsel tasıma,dışsal taşıma , taşıma arabaları, taşımanın iyileştirilmesi için tarım arabalarının konstrüksiyonunda yapılacak değişiklikler, tarım arabalarının yapı elemanları, boşalma sistemleri, boşalmada sürtünmenin etkisi, ürünün yığılma açısı, tarım arabalarında dümenleme sistemleri. İletim vasıtaları, çalışma sekillerine göre iletim vasıtaları: sürekli iletim yapanlar,süreksiz iletim yapanlar. Yapısal özelliklerine göre iletim vasıtaları: mekanik, hidrolik ve pnomatik iletim vasıtaları. İletim vasıtalarında kapasite, iletim vasıtaları için gerekli olan motor gücü hesabı, işletme için alınacak iletim vasıtasının seçimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, konu ve faaliyetlerin ve değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması taşıma iletim tekniği.pdf
2 Tarımda taşıma ve iletim tekniğinin önemi ve esasları taşıma iletim tekniği.pdf
3 Tarımsal materyallerin fizikomekanik özellikleri ve sınıflandırılması taşıma iletim tekniği.pdf
4 Taşıma iletimin ana öğeleri taşıma iletim tekniği.pdf
5 Taşıma iletimin sınıflandırılması taşıma iletim tekniği.pdf
6 Taşıma iletim araçlarının donanımları taşıma iletim tekniği.pdf
7 Basit taşıma iletim araçları taşıma iletim tekniği.pdf
8 Arasınav
9 Tarım arabalarının ağırlık merkezinin hesaplanması taşıma iletim tekniği.pdf
10 Tarım arabaları TSE standartları ve temel teknik parametreler taşıma iletim tekniği.pdf
11 İletim araçlarının tarım makinalarında kullanım yerleri ve sınıflandırılması taşıma iletim tekniği.pdf
12 Helezon iletici, bantlı iletici ve elevatörlerin teknik özellikleri ve kapasite hesapları taşıma iletim tekniği.pdf
13 Tarımsal iletimde işletme değerleri taşıma iletim tekniği.pdf
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230611 Tarım arabalarının temel yapısal özellikleri ve fonksiyonlarını kavrayabilme
2 1230612 İletim araçlarının kullanım yerlerinin amaca uygun olarak seçilmesinde farkında olabilme
3 1230613 Yapılacak işe uygun taşıma iletim aracını seçebilme
4 1230614 Her türlü materyal yer değişimi için iş planlaması ve organizasyonu yapabilme
5 1230615 Projelendirme işlem aşamalarına hakim olma ve malzeme dayanımı ve seçimi konusunda ilişki kurabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3
2 4 3 5 3 4 5
3 4 4 5
4 4 3 5 4
5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek