Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB-309 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma için en önemli sorunlarından birisi de ucuz, temiz, güvenilir ve kolay elde edilebilen bir enerji kaynağı sağlamaktır. Bu ders kapsamında yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile etkin ve ucuz enerji kullanım teknolojileriyle bunların kullanımına ilişkin temel bilgiler verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan Gürdil

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öztürk, H. H., 2008. Yenilenebilir enerji Kaynakları ve Kullanımı. Teknik Yayın evi, Mühendislik Mimarlık Yayınları. ISBN: 978-975-523-042-9

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğal enerji kaynakları, güneş enerjisi, rüzgar, enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, dalga enerjisi, biyokütle

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, genel bilgiler. TARIMDA ENERJİ KULLANIMI ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI.ppt
ENERJİ VE KAYNAKLARI.ppt
2 Enerji kaynakları, fosil enerji ve yenilenebiilr enerji kaynakları ENERJİ VE KAYNAKLARI.ppt
3 Güneş enerjisi Gunes1.pdf
4 Güneş enerjisi uygulamaları Güneş Enerjisi Uygulamaları.ppt
5 Hidrolik enerji HİDROLİK ENERJİ.ppt
6 Rüzgar enerjisi RÜZGAR ENERJİSİ.ppt
7 Rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri Rüzgar enerjisi.pptx
8 Jeotermal enerji Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi.pptx
9 Arasınav jeotermal enerji.pptx
10 Jeotermal enerji uygulamaları jeotermal ısıtma sistemleri.ppt
11 Biyokütle enerjisi BİYOKÜTLE ENERJİSİ-KE.ppt
12 Biyogaz ve biyodizel BİYODİZEL.ppt
13 Deniz kükenli enerjiler Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerjiler.pptx
14 Hidrojen enerjisi Yakıt pilleri Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pili Teknolojisi.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503223 Enerji sistemlerinin tarımda kullanılmasını yaygınlaştırmak
2 1503224 Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme
3 1503225 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4
2 5 4 3
3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek