Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB313 İklimlendirme Tekniği 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Tarımsal üretim amacıyla kullanılan binalarda iklimlendirme ile ilgili temel bilgileri kavramasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SAUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Soğutma Tekniği ve Klima

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar ve tanımlar; Nemli hava, Mutlak nem, Bağıl nem, Çiğ noktası; Yaş termometre sıcaklığı, Bağıl nemin belirlenmesi; Higrometrelerden yararlanılarak bağıl nemin belirlenmesi; Nemli havanın entalpisi; Nemli havanın entalpisinin grafik olarak gösterilmesi (Entalpik diyagramın oluşumu, Entalpik diyagramın kullanımı); Bir elemanter klima tesisinin hesabı (Akım hızı, sıcaklık ve bağıl nem derecesi), Klima cihazı; Kış işletmesinde ön ısıtma yükü ile son ısıtma yükü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar ve tanımlar İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf
2 Nemli hava, Mutlak nem, Bağıl nem, Çiğ noktası, İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf
3 Yaş termometre sıcaklığı, Bağıl nemin belirlenmesi İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf
4 Higrometrelerden yararlanılarak bağıl nemin belirlenmesi İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf
5 Nemli havanın entalpisi İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf
6 Uygulama I, Uygulama II, Uygulama III, Uygulama IV İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf
7 Uygulama V, Uygulama VI İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf
8 Nemli havanın entalpisinin grafik olarak gösterilmesi (Entalpik diyagramın oluşumu, Entalpik diyagramın kullanımı) İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf
9 Arasınav
10 Uygulama I, Uygulama II, Uygulama III İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf
11 Bir elemanter klima tesisinin hesabı (Akım hızı, sıcaklık ve bağıl nem derecesi), Klima cihazı İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf
12 Kış işletme hesabı İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf
13 Yaz işletme hesabı İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf
14 Kış işletmesinde ön ısıtma yükü ile son ısıtma yükü İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278670 Psikrometri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme.
2 1278671 Binaların ısı kayıp ve kazançlarının, hayvan barınakları ve seralarda ısı gereksiniminin, ısıtma tesisatı ile ilgili elemanların hesaplanması ile ilgili teknik konuları kavrayabilme.
3 1278672 Doğal ve zorlamalı havalandırma teknikleri, hayvan barınaklarının ve seraların havalandırma gereksiniminin belirlenmesi, fan seçim ve montajı konularını kavrayabilme.
4 1278673 İç mekan aydınlatmasıyla ilgili hesaplamalar, seralarda uygulanan aydınlatma teknikleri, hayvan barınaklarının, atölyelerin, depoların, hangarların aydınlatılmasına ilişkin teknik konuları çözümleyebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 2 4 5 4 5 3 4 3
2 1 5 2 5 3 2 2 3 4 5 2
3 2 4 5 4 2 4 5 4 2 3 5
4 5 1 3 1 5 1 3 1 5 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek