Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBMAT102 Matematik II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Mühendislik eğitimi için gerekli matematiksel temellerin öğrenilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Servet Kütükçü, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yapıcı, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Güler, Dr. Öğr. Üyesi Ergin Bayram, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hıra

Ön Koşul Dersleri

Matematik I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

“Calculus ”, GEORGE B. THOMAS. “Calculus ”, ROBERT A. ADAMS

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koordinat Sistemleri. Konikler. Kutupsal Koordinatlar. Üç Boyutlu Uzayda Analitik Geometri. Çok Değişkenli Fonksiyonlar. Kısmi Türevler. Vektörel Fonk. Gradient, Divergence, Curl. Kısmi Türevlerin Uygulamaları. Çok Değişkenli Fonksiyonların İntegralleri İki. Katlı İntegraller .Üç Katlı İntegraller Eğrisel İntegraller Yüzey İntegralleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 66 1
4 Quiz 2 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
17 Alan Çalışması 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belirsiz integraller, temel özellikleri MATII_sunump_ders1.pdf
2 İntegral hesaplama metotları: değişken değiştirme, kısmi integrasyon, polinom, cebirsel ve trigonometrik (rasyonel) fonksiyonların integralleri. MATII_sunump_ders2.pdf
3 Riemann toplamları, belirli integraller ve özellikleri, analizin temel teoremi MATII_sunump_ders3.pdf
4 Belirli integrallerde değişken dönüşümü MATII_sunump_ders4.pdf
5 Belirli integralin uygulamaları: düzlemsel bölgelerin alanı, yay uzunluğu, Örnek problemler. MATII_sunump_ders5.pdf
6 Belirli integralin uygulamaları: dönel cisimlerin hacmi ve yüzey alanları.Örnek problemler. MATII_sunump_ders6.pdf
7 Genelleştirilmiş integraller. MATII_sunump_ders7.pdf
8 Diziler, seriler, alterne seriler, kuvvet serileri, fonksiyonların seriye açılımı, (Taylor ve Maclaurın serileri ) MATII_sunump_ders8.pdf
9 Üç boyutlu uzay ve kartezyen koordinatlar, düzlemde ve uzayda vektörler, nokta, vektörel ve karma çarpımlar MATII_sunump_ders9.pdf
10 Arasınav MATII_sunump_ders10.pdf
11 Üç boyutlu uzayda doğrular ve düzlemler, silindirler, koniler ve küre, silindirik ve küresel koordinatlar. MATII_sunump_ders11.pdf
12 Çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik ve kısmi türevler MATII_sunump_ders12.pdf
13 Zincir kuralı, doğrultu türevleri, gradyant, diverjans, rotasyon ve teğet düzlemler MATII_sunump_ders13.pdf
14 Çok değişkenli fonksiyonlar için ekstremum noktaları ve ekstremum değerleri, Lagrange çarpanları, Taylor ve Maclaurin serileri. MATII_sunump_ders14.pdf
MATII_sunump_ders15.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231725 Fonksiyonlarda integral kavramını öğrenir.
2 1231720 İki ve üç değişkenli fonksiyonları ve onların özelliklerini kavrayabilecektir.
3 1231721 İki ve üç değişkenli fonksiyonlarda türev kavramını bilebilecek ve onun mühendislik problemlerine uygulamasını yapabilecektir.
4 1231723 İntegralin çeşitli uygulamalarını yapabilir, mühendislik problemlerine uygulayabilir.
5 1231724 İki ve üç boyutlu uzayda vektörleri öğrenecektir.
6 1231722 İki ve üç değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramını öğrenebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 1
3 2
4 5
5 4
6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek