Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL108 Elektrik Devreleri ve Elektronik 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Devre çözümleme tekniklerini, elektroniğin temel ilkelerini ve devre yapılarını göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Erhan ERGÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elektrik Devre Analizi I Prof. Dr. Şerafettin Özbey Seçkin Yayıncılık Elektronik Elemanları ve Devre Analizi Robert Boylestad MEB Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel elektriksel büyüklükler. Devre yasaları ve temel elemanlar. Direnç devreleri. Birinci derece devreler. Sinüzoidal kalıcı durum analizi ve güç hesabı. Temel diyot ve transistör devreleri. Basit tek katlı yükselteçler ve frekans tepkeleri. İşlemsel yükselteçler. Çıkış katları ve işaret üreteçleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 5 1
8 Rehberli Problem Çözümü 6 5 1
11 Soru-Yanıt 3 5 1
19 Beyin Fırtınası 1 5 1
29 Bireysel Çalışma 14 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
34 Okuma 4 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 5 65
9 Problem Çözümü 6 1 6
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gerilim, akım, direnç, Ohm yasası ve güç eşitlikleri. Eşdeğer dirençler, Eşdeğer gerilim. Elektrik Devreleri ve Elektronik Akış.pdf
2 Kirchoff akım ve gerilim yasaları. Maksimum güç aktarımı. Deney 1 https://nptel.ac.in/courses/117/106/117106108/
3 Thevenin, Norton eşdeğer devreleri. Kaynak dönüşümü. https://nptel.ac.in/courses/117/106/117106108/
4 Süperposition teoremi. Deney 2 https://nptel.ac.in/courses/117/106/117106108/
5 Düğüm ve çevre yöntemleri. https://nptel.ac.in/courses/117/106/117106108/
6 Kapasitans ve endüktans, eşitlikleri, eşdeğer devreleri. Sıfır durum ve sıfır giriş tepkeleri. Deney 3 Toplam Geçici Durum Tepkesi.pdf
7 Kapasitif ve endüktif devrelerin frekans tepkeleri. Aktif-reaktif güç ve kompanzasyon. Sinüzoidal Kalıcı Durum Analizi.pdf
8 Kristal yapılar. p ve n tipi yarıiletkenlerin elde edilişi. Deney 4 Yarıiletkenler.pdf
9 Arasınav.
10 pn eklemleri. Diyot, diyot devreleri ve zener diyot. Diyot Uygulamaları.pdf
11 BJT transistörün yapısı ve akım-gerilim karakteri. Kesim, doyum ve aktif bölgede çalışma. Transistörler.pdf
12 Yükselteç yapısı, DC ve AC modlar. Yükselteçler.pdf
13 İşlemsel yükselteçler. Tersleyen yükselteç, terslemeyen yükselteç, buffer, toplayıcı, fark alıcı, türev alıcı, integral alıcı. Deney 5 Yükselteçler.pdf
14 Çıkış güç katı devreleri, A-tipi, AB-tipi yükselteçler. İşaret üreteçleri. Deney 6 Yükselteçler.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1457593 AC ve DC işaret kavramını tanır.
2 1457594 DC devreleri çözümler.
3 1457595 Birinci derece RC ve RL devrelerin geçici durum analizlerini yapar.
4 1457596 AC impedans kavramını ve frekans tepkesini tanır.
5 1457597 Yarı-iletken malzemelerin özelliklerini ve türlerini tanır.
6 1457598 Diyot ve transistörlerin çalışma ilkelerini bilir.
7 1457599 Yükselteç devrelerini tanır.
8 1457600 İşlemsel yükselteci ve uygulamalarını bilir.
9 1457601 İşaret üreteçlerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 3 3 1 2 2 3 3
2 5 5 5 5 5 4 3 3 1 2 2 3 3
3 5 5 5 5 5 4 3 3 1 2 2 3 3
4 5 5 5 5 5 4 3 3 1 2 2 3 3
5 5 5 5 5 5 4 3 3 1 2 2 3 3
6 5 5 5 5 5 4 3 3 1 2 2 3 3
7 5 5 5 5 5 4 3 3 1 2 2 3 3
8 5 5 5 5 5 4 3 3 1 2 2 3 3
9 5 5 5 5 5 4 3 3 1 2 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek