Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL124 Olasılık ve İstatistiğe Giriş 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin olasılık ve istatistik teorisinin temel argümanlarını anlaması ve uygulama yapacak yeterliliğe ulaşması beklenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Miller, M. Miller, John E. Freund's Mathematical Statistics with Applications, Pearson Prentice Hall, Seventh Edition, New Jersey, ISBN: 0978-0-13-124646-1, 2004. -Murray R. Spiegel, John J. Schiller, and R. Alu Srinivasan, Probability and Statistics, Schaum's Outline Series, Third Edition, New York, ISBN: 978-0-07-154426-9, 2009. -Sağlam, V., Sağır, M. ve Yücesoy, E. 2018. Olasılığa Giriş Kavram - Tanım - Uygulama. Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistiğin tanımı, çeşitleri, Değişkenler, Frekans Dağılımları, Ortalamalar, Değişkenlik ölçütleri, Olasılık Teorisi: Koşullu Olasılık, Bağımlı ve Bağımsız Olaylar, Bayes Kuralı, Uygulamalar, Rastgele Değişken, Olasılık Fonksiyonu, Dağılım Fonksiyonu, Beklenen Değer, Varyans ve Standart Sapma, Sürekli Rastgele Değişken, Kesikli Dağılımlar, Sürekli Dağılımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 65 1
5 Derse Katılım 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 60 60
5 Derse Katılım 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kümeler, Kombinatorik Metotlar, Binom Katsayıları
2 Örneklem Uzayı, Olay, Bir Olayın Olasılığı, Bazı Olasılık Kuralları
3 Koşullu Olasılık, Bağımsız Olaylar, Bayes Teoremi
4 Rassal Değişkenler, Kesikli Olasılık Dağılımı
5 Sürekli Rassal Değişkenler
6 Ortak Dağılımlar, Marjinal ve Koşullu Dağılımlar
7 Bir Rassal Değişkenin Matematiksel Beklentisi, Momentler
8 Chebyshev Teoremi, Moment Üreten Fonksiyonlar
9 Çarpım Momentleri, Koşullu Beklenti
10 Ara sınav
11 Kesikli Düzgün Dağılım, Bernolli Dağılımı, Binom Dağılımı
12 Negatif Binom ve Geometrik Dağılımlar, Hipergeometrik Dağılım
13 Poisson Dağılımı, Düzgün Dağılım, Normal Dağılım,
14 Binom Dağılımına Normal Yaklaşım, Poisson Dağılımına Normal Yaklaşım
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305430 Olasılık ve istatistik dersi öğrencinin analitik düşünmesine yardımcı olur.
2 1305432 Günlük ve yaşamsal problemlerin çözümüne matematiksel katkı sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 3 5 5 2 2 2 5 3 3 2
2 3 5 3 3 5 5 2 2 2 5 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek