Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL124 Olasılık ve İstatistiğe Giriş 927001 1 2 5

Dersin Amacı

İstatistik ve olasılık metotlarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat SAĞLAM

Önerilen Diğer Hususlar

En az iki dönem Matematik derslerini alması öneriliyor.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. ORAL Semra(2007) Olasılık ve İstatistik, Gazi Kitabevi. 2. ERİLLİ N. Alp,. (2014). İstatistik I. Seçkin Kitabevi 3. LARSON, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, John Wiley&Sons. 4. SAĞLAM V. SAĞIR M., YÜCESOY E .(2018), Olasılığa Giriş, Seçkin Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Olasılık , olasılık dağılımları ve temel istatistik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 6 3 18
8 Rehberli Problem Çözümü 12 3 36
9 Problem Çözümü 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deneme ve Olaylar Deneme, Olaylar ve Olasılığın Klasik Tanımı.pdf
2 Olasılığın çeşitli tanımları Olasılığın Aksiyomatik Tanımı.pdf
3 Olayların Bağımsızlığı ve koşullu Olasılık Olasılığın Geometrik Tanımı.pdf
4 Tesadüfi değişken ve onun fonksiyonları Olayların Bağımsızlığı ve Koşullu Olasılık.pdf
5 Momentler ve Moment Çıkaran Fonksiyon Tesadüfi Değişken ve Dağılım Fonksiyonu.pdf
6 Kesikli Dağılımlar : Binom, Poisson , Geometrik, Pascal ve Hipergeometrik dağılım. Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu ve Olasılık Fonksiyonu.pdf
7 Sürekli Dağılımlar: Normal, Düzgün, Üstel ve Gamma dağılımı Koşullu Tesadüfi Değişken ve Fonksiyonları.pdf
8 Arasınav Arasınav.pdf
9 İstatistik ve Temel Kavramlar: Kitle, Parametre, Örneklem, Örnekleme, Çerçeve, Gözlem Birimi Tahmin ve Tahmin Edici. Momentler.pdf
10 Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterim Moment Çıkaran Fonksiyon.pdf
11 Merkezi Eğilim Ölçüleri(Duyarlı Ortalamalar): Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kuadratik Ortalama. Kesikli Dağılımlar 1.pdf
12 Merkezi Eğilim Ölçüleri(Duyarlı Olmayan Ortalamalar): Mod(Tepe Değer), Medyan(Ortanca), Kartil, Desil ve Persantil. Kesikli Dağılımlar 2.pdf
13 Basıklık ve Yatıklık Ölçüleri Sürekli Dağılımlar 1.pdf
14 Örnekleme Yöntemler: Basit Rastgele Örnekleme, Tabakalı Örnekleme, Sistematik Örnekleme ve Küme Örneklemesi. Sürekli Dağılımlar 2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549472 Rastgele değişken, olasılık fonksiyonları bilinir.
2 1549473 Temel istatistik kavramları bilinir.
3 1549471 Olasılık kuralları bilinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71861 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 71862 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 71863 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 71864 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 71865 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 71866 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 71867 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 71868 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 71869 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 71870 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 71871 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 71859 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 71860 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4
2 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4
3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek