Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİL422 Proje 927001 4 8 15

Dersin Amacı

Öğrencilere çalışma konularıyla ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarılması, bitirme projesinin bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi yanında; öğrencilere bilimsel etik, çalışma disiplini ve alanlarındaki güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar Mühendisliği alanında proje yapabilmeyi temel teşkil edecek, çalışmanın gerekliliğini ve hedefini ortaya koyacak ön inceleme ve araştırmaların yapılması, çalışılacak bitirme konusuyla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar hakkında öğrenciye bilgi verilmesi, bitirme çalışmasının çerçevesi çizilerek bir çalışma programı oluşturulması, yürütülecek çalışmayla ilgili alternatif planların ortaya konulması. Bitirme çalışmasının gerçeklenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
21 Rapor Sunma 1 40 1
49 Performans 1 60 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
20 Rapor Hazırlama 1 100 100
21 Rapor Sunma 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 100 100
23 Proje Sunma 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 15 10 150

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje konusunun belirlenmesi
2 Proje konusu ile ilgili literatür bilgilerinin incelenmesi
3 Proje konusu ile ilgili literatür bilgilerinin incelenmesi
4 Proje konusu ile ilgili literatür bilgilerinin incelenmesi
5 Proje konusu ile ilgili materyal ve metodun belirlenmesi
6 Proje konusu ile ilgili materyal ve metodun belirlenmesi
7 Proje içeriğine göre elde edilecek bulguların kararlaştırılması
8 Alan çalışmaları
9 Alan çalışmaları
10 Alan çalışmaları
11 Alan çalışmaları
12 Elde edilen bulguların değerlendirilmesi
13 Bulguları tartışılarak tezde irdelenmesi
14 Proje savunması için gerekli hazırlıkların yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237995 Proje konusunu öğrenir.
2 1237996 Proje ile ilgili literatürü derler ve okur.
3 1237997 Rapor yazımını öğrenir.
4 1237998 Rapor sonuçlarının sunumu ve yorumlanmasını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5
2 5 5
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek