Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END101 Endüstri Mühendisliğine Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu derste, Endüstri Mühendisliği bölümüne yeni başlayan öğrencilere mühendislik ve endüstri mühendisliğinin amaçları ve tarihsel gelişimi ile birlikte tanıtılması ile endüstri mühendisliğinin konularının temel düzeyde verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sermin Elevli

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Endüstri Mühendisliğine giriş, Prof.Dr. Ercan ÖZTEMEL (Editör); Papatya Yayıncılık, 2009 2. Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş, Çev: Ufuk KULA, Orhan TORKUL, Harun TAŞKIN ; Değişim Yayınları, 2006 3. 50 Soruda Endüstri Mühendisliği, Esra BAŞ, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2017 4. Çağdaş Endüstri Mühendisliği, Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL, Papatya Bilim, 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mühendislik, Endüstri Mühendisliği, Mesleki ve Etik Sorumluluk ve Endüstri Mühendisliğinin Temel Alanları (Üretim Sistemleri, Kalite Yönetimi, Benzetim, Proje Yönetimi, Verimlilik Yönetimi, Ergonomi, Tesis Tasarımı, Üretim Planlama)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 75 1
22 Proje Hazırlama 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mühendislik Nedir? Endüstri Mühendisliği Nedir? EMG1-Mühendis.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=-dm_M-qbTPY
https://www.youtube.com/watch?v=thCmDsOLLXU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=hJKn5QdGf3k&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=cUCdFmQok_0&t=53s
2 Mesleki ve Etik Sorumluluk EMG0-Etik1.pptx
3 Smart Hedefler smart hedefler.ppt
smart-şablon.xls
4 Üretim Sistemleri EMG2-Üretim Sistemleri.ppt
5 Verimlilik Yönetimi EMG3-Verimlilik.ppt
6 Proje Yönetimi EMG6-Proje Yönetimi.pptx
7 Kalite Yönetimi EMG4-Kalite Yönetimi.ppt
8 Ara sınav
9 İş Yeri Düzenleme EMG10-İş Yeri Düzenleme.ppt
10 Ergonomi EMG9-ERGONOMİ.ppt
11 Yoneylem Araştırması EMG8-Yöneylem.ppt
12 Kurumsal Kaynak Planlama EMG12-ERP.pptx
13 Benzetim EMG11-Benzetim.ppt
14 Tedarik Zinciri Yönetimi EMG5-Tedarik Zinciri Yönetimi.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233046 Mühendislik kavramını anlama
2 1233055 Endüstri Mühendisliğini anlama
3 1231747 Planlama, Organizasyon ve Kontrol’ün anlaşılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 3 3 5 3 2 2 3
2 4 4 5 4 3 4 4 4 1 2 3
3 4 4 5 4 3 3 4 4 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek