Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END103 Bilgisayara Giriş ve Programlama 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar temel kavramları ve donanım bileşenlerini tanıma ve öğrenmesini, bilgisayarı temel düzeyde kullanabilmesini (belge hazırlama, tablo hazırlama) ve programlamayı genel olarak tanıma ve programlama mantığını kavrayarak algoritma ve akış diyagramlarını kullanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Microsoft Visual Basic, (2005), Express Edition Programming for the Absolute Beginner, by Jerry Lee Ford.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayarı oluşturan temel donanım bileşenlerini tanıma ve görevlerini anlama. Kelime işlem programlarını kullanarak yazı oluşturma, biçimleme, tablolar, şablonlar ve anahat kullanımı; hesap tablolama programları ile hesap fonksiyonları, grafik ve çoklu dosya kullanımı. Programlamanın temel özellikleri, değişken, sabit, komut, yordam kavramları, döngü, giriş-çıkış, karar, dosyalama başlıklarındaki komutların öğretilmesi, sözkonusu komutlar ile örnek programların yazılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
9 Problem Çözümü 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar, Temel Kavramlar, Donanım ve yazılım kavramları, İşletim Sistemi Yazılımları HF1.pdf
2 Microsoft Office Word ileri düzey kullanımı: 1.Ekle Menüsü, 2. Postalar menüsü HF2.pdf
3 Microsoft Office Word ileri düzey kullanımı, Gözden Geçir menüsü, Uygulama, Tablolaştırma ve İnfografik görselleştirme HF3.pdf
Uygulama 1.docx
4 Microsoft Office Word ileri düzey kullanımı, Görünüm Menüsü, Microsoft Word içerisine nesne ekleme, Güvenlik ayarları HF4.pdf
Uygulama 1.docx
5 Microsoft Office Excel ileri düzey kullanımı, Microsoft excel genel tanıtımı, Excel temel ayarları, Excel formül yazım kurallar, Hücreler ve hücrelerin özellikleri HF5.pdf
Uygulama 2.docx
6 Microsoft Office Excel Fonksiyonların Tanıtımı, Koşullu biçimlendirme, Fonksiyonların genel tanıtımı, Mantıksal fonksiyonların kullanımı, Metinsel ve tarih fonksiyonlarının kullanımı HF6.pdf
Uygulama 1.docx
7 Microsoft Office Excel Fonksiyonların Tanıtımı, Fonksiyonların kullanımıyla ilgili uygulama HF7.xlsx
8 Excel ekle menüsüne giriş ve özet tablo kullanım mantığı, Özet tablo ve grafik oluşturma, Grafik oluşturma, Mini grafik oluşturma, 3B harita oluşturma HF8.xlsx
9 Ara sınav
10 Fonksiyonların kullanımı:İstatistiksel fonksiyonlar, Matematiksel fonksiyonlar, Veri tabanı fonksiyonları HF9.xlsx
HF10.xlsx
11 Veri Sekmesinin kullanımı, Dış veri alma özelliği, Verilerin dönüştürülmesi, Durum çözümlemesi HF11.xlsx
12 Veri Sekmesi, Filitreleme özelliği ve ileri düzey kullanımı, Veri çözümleme aracının kullanımı HF12.xlsx
13 Uygulama, Gözden geçir ve geliştirici sekmesinin tanıtımı HF13.xlsx
14 Geliştirici sekmesinin tanıtımı, Algoritmaya Giriş, Visual Basic temel kavramları HF14.xlsx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499863 Temel bilgisayar araçlarının kullanım becerisi, Programlama mantığını kavrama.
2 1499864 Microsoft Word, Excel aracını ileri düzeyde kullanma becerisi
3 1499865 Veriler üzerinde dönüşüm yapabilme, verileri görselleştirme ve raporlama yapabilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 5 4 3 3 4 2 2 2 3
2 2 2 5 5 2 2 3 3 2 2 2
3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek