Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END209 Algoritmalar ve Programlama 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Öğrencilere günümüzde her alanda ihtiyaç duyulan bilgisayar programlama becerisi kazandırmak. Dersin iki temel hedefi vardır: öğrencinin bilgisayar programlamayı C programlama dilini kullanarak öğrenmesini ve program çözümleri tasarımlanırken problem çözüm yöntemleri ve yazılım mühendisliği metotlarının izlenmesinin önemini anlamasını sağlamaktır. Derste, öğrenciler, işlemsel (procedural) programlama, veri tipleri, kontrol yapıları, fonksiyonlar, veri temsil biçimleri gibi ilkelerle tanışacaktır. Diğer konu başlıkları arasında, dosya erişim yöntemleri, diziler, karakter dizileri, pointer kavramı ve modüler programlama bulunmaktadır. Algoritma tasarım ve geliştirme akış diyagramları ve sözde kod (pseudo-code) teknikleri ile gerçekleştirilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Naci MURAT

Ön Koşul Dersleri

END 103 Bilgisayara Giriş ve Programlama

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hanly J. R., Koffman E. B. 2010. "Problem Solving and Program Design in C". Sixth Edition. Pearson. ISBN-13: 978-0-321-60151-3, ISBN-10: 0-321-60151-3.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yazılım, donanım ve algoritma tanımları, algoritmanın özellikleri, algoritmanın yazım kuralları, akış şemaları, C dilinde temel elemanlar, girdi/çıktı, kontrol yapısı, fonksiyonlar, basit veri tipleri,diziler ve işaretçiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 55 1
9 Problem Çözümü 2 15 1
20 Rapor Hazırlama 1 15 1
54 Ev Ödevi 2 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 4 9 36
54 Ev Ödevi 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Programlama Dilleri hakkında genel bilgiler
2 Matematiksel, karşılaştırma ve mantıksal işlemler
3 Algoritma hazırlamaya giriş
4 Algoritmalarda kullanılan operatörler
5 Algoritmalarda kullanılan terimler
6 Algoritma hazırlama
7 Akış diyagramları
8 Programlama dillerinde kullanılan veri tipleri
9 Programlama dillerinin genel yapıları
10 Akış diyagramlarından program kodlamaya geçiş , veri giriş / çıkış komutları
11 Karar komutları ve karar uygulamaları
12 Döngüler ve döngü komutları ile ilgili uygulamalar
13 Diziler ve dizi kullanımı ile ilgili uygulamalar
14 Alt programlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456950 Algoritma kavramını anlama ve algoritma geliştirme
2 1456949 Programlama kavramını anlama
3 1456951 Bir programlama dili ile program geliştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 2
2 3 4 4 4 3 3 4 4 1 1 1
3 3 4 4 4 3 3 4 3 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek