Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END308 Benzetim 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, benzetim konusundaki temel bilgiler vermek, Arena ile benzetim yapabilmek, güvenilir sonuçlar elde etmek için benzetim girdi ve çıktı analizlerinin nasıl yapılacağını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Ahad FOROUGHİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Banks, J., John, S., Discrete-Event System Simulation, 5th ed., Prentice Hall, 2009. 2. Kelton, W.D., Sadowski, R.P. and Swets, N.B., Simulation with ARENA, 5th ed.,Mc Graw Hill, 2010. 3. Türker, A.K., Üretim ve Hizmet Sistemlerinde Simülasyon ve Arena, Kırıkkale, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Benzetime Giriş ve Temel Kavramlar, Benzetim model yapısı ve çeşitleri , Rassal Sayı ve Değişken üretimi ve testleri, Veri analizi ve uygunluk testleri, Kuyruk ve Servis sistemlerinde Benzetim, İmalat sistemlerinde Benzetim Modelleme, Benzetim paketleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 0 70 1
35 Quiz 0 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 6 84
9 Problem Çözümü 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanımlar, Benzetim, Sistem, Model, Benzetim türleri, Benzetimin avantaj ve dezavantajları, Kullanım alanları
2 Monte Carlo Benzetimi
3 Rassal sayı özellikleri ve üretimi, rassal değişken üretiminde ters dönüşüm tekniği
4 Rassal değişken üretiminde reddetme tekniği,
5 Kuyruk sistemleri, Kesikli olay benzetimi, Zaman ilerletme
6 El İle Benzetim
7 Benzetimde istatistik konular
8 Ara sınav
9 Girdi olasılık dağılımının belirlenmesinde nokta istatistikleri, parametre tahminleri ve uygunluk testleri
10 Çıktı analizi, bitişli benzetim için çıktı analizi, bitişli olmayan benzetim için çıktı analizi
11 Alternatif sistemlerin karşılaştırılması, Varyans azaltma teknikleri
12 ARENA ile benzetim modellemesinin temelleri
13 ARENA ile benzetim modellemesinin temelleri
14 ARENA ile benzetim modellemesinin temelleri
15 Proje Sunumları
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231901 Bir sistemin bileşenlerini görebilir ve modelleyebilir
2 1231902 Sistem üzerinde alternatifler üretip test edebilir
3 1231903 Arena benzetim yazılımını etkin bir şekilde kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 3 3 3 3 1 1 3
2 4 4 4 4 4 4 5 3 1 2 3
3 3 4 3 4 5 3 3 3 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek