Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT404 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 927001 4 8 6

Dersin Amacı

CBS yazılımı kullanılarak çeşitli CBS sorgulama ve analizlerin gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilen konumsal sorgulama ve analizlere dair sonuç ürünlerinin (harita, rapor, grafik vb) hazırlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yomralıoğlu, T. 2009, Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulama Geliştirme Tecim, V., 2008. Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi, Renk Form Ofset, Ankara. Burrough, P. A., McDonnell, R. A., 1998. Principles of Geographical Information Systems. 2nd Edition, Oxford University Press, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veritabanı oluşturma ve veritabanı işlemleri (birleştirme, ayırma, kopyalama vb) konumsal verilere dayalı sorgulama ve analizler (alan analizleri, network analizleri, yoğunluk analizleri vb) 3-boyutlu analiz, İstatistiksel analiz.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - CBS projesinin planlanması - Bir CBS projesinin adımları cbs_sunum_ders_2020.pdf
2 - Veri formatları - Veritabanı oluşturma ve editleme
3 - Raster verinin jeoreferanslandırılması - Vektör verinin sayısallaştırılması ve editlenmesi - Mekansal ve öznitelik verilerinin bağlanması
4 - Vektör verilerde topolojik hataların düzeltilmesi
5 - Katmanlarda renk ve semboloji uygulamaları - Etiketlerin oluşturulması
6 - Mekansal sorgulama
7 - Tabloların birleştirilmesi - Tabloların ilişkilendirilmesi
8 Vektör tabanlı mekansal analizler
9 Raster tabanlı mekansal analizler
10 ARA SINAV
11 Katmanlar üzerinde matematiksel işlemler
12 3-boyutlu analiz
13 - İstatistiksel analiz - Çok ölçütlü karar analizi
14 Harita çıktıları oluşturma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117440 Bir CBS Projesi tasarlar ve oluşturur
2 1117442 CBS yazılımlarında veri tabanı oluşturur
3 1117443 CBS yazılımı kullanarak sorgulama gerçekleştirir
4 1117444 CBS yazılımı kullanarak analiz gerçekleştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4
2 4 5
3 5 4
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek