Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK308 Makina Dinamiği 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Herhangi bir makinada veya mekanizmada etkili olan kuvvetlerin statik ve dinamik dengeleme metotlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Nurdan Bilgin

Ön Koşul Dersleri

MAK 219

Önerilen Diğer Hususlar

Mekanizma Tekniği Dersini Almış Olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Eres Söylemez, Makine Dinamiği, Birsen Yayınları Prof. Dr. Özgür Turhan, Makine Teorisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makinaların statik ve dinamik kuvvet analizi: giriş, kütle ve kütle merkezi, kütle atalet momenti, paralel eksenler teoremi, d’Alembert prensibi, enerji metodu sanal iş, makinalarda statik ve dinamik kuvvetler, çeşitli mekanizmaların kuvvet analizi, bağ kuvvetleri, kam mekanizmalarının dinamik kuvvet analizi, uygulama alanları. Makinaların dinamik davranış analizi: makinaların hareket denklemi, makinalarda giriş momenti kontrolü ve volan hesabı, uygulama alanları. Makinalarda kütle dengelemesi, rotorların dengelenmesi. Makinalarda düzgün hareket elde edilmesi ve volan seçimi. Makinalarda sarsma kuvvetlerinin dengelenmesi ve izolasyonu: statik balans, dinamik balans, komple kuvvet balansı, balansın sarsma kuvvetine ve bağ kuvvetlerine etkisi, balansın giriş momentine etkisi, kol mekanizmalarında sarsma momenti dengeleme, uygulama alanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 3 6 18
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makinalarda Kuvvet Analizi : Temel Kevramlar, Statik Kuvvetler Etkisi Altında Denge Problemine Giriş
2 Statik Kuvvetler Etkisi Altında Denge Problemi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
3 Dinamik Kuvvet Analizi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
4 Dinamik Kuvvet Analizi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
5 Virtüel İş prensibi ile statik ve dinamik kuvvet analizi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
6 Makinalarda Dinamik Hareket Analizi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
7 Hareket Denklemi; Hareket Denklemlerinin Sayısal Yöntemlerle Çözümü http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
8 Hareket Denklemlerinin Sayısal Yöntemlerle Çözümü; Volan Seçimi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
9 Ara Sınav http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
10 Tahrik Elemanı Motor http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
11 Dengelemeye Giriş; Dönen Cisimlerin Dengelenmesi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
12 Dengeleme Makinası, Yerinde Dengeleme, Mekanizmaların Dengelenmesi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
13 Pistonlu Makinalarda Dengeleme http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
14 Bir serbestlik dereceli sönümlü, sönümsüz, zorlanmış serbest titreşim http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226666 Makinelerde Statik ve Dinamik Kuvvet Analizi Yapabilir.
2 1226675 Makinaların Dinamik Davranış Analizini Yapabilir: Makinaların hareket denklemini çıkarıp, sayısal yöntemlerle çözebilir.
3 1226660 Makinalarda kütle dengelemesi, rotorların dengelenmesi problemlerini çözebilir.
4 1226696 Makinalarda sarsma kuvvetlerinin dengelenmesi ve izolasyonunu yapabilir
5 1226694 İhtiyacına uygun motor volon gibi makine parçalarını seçebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 2 1 2 1 1
2 4 4 3 3 2 1 2 1 1
3 4 4 3 3 2 1 2 1 1
4 4 4 3 3 2 1 2 1 1
5 4 4 3 3 2 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek