Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB651 Din Fenomenolojisi 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin temel amacı dinlerdeki inanç kalıplarını incelemek suretiyle dinlerin insan hayatındaki fonsksiyonunu ortaya koyarak genelde İlahiyat alanında özel de ise Dinler Tarihi bilim dalında yüksek lisans yapan öğrencilerin dinlerin gerçek tabiatı kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Mircea Eliade, Patterns in Comparative Religion, London, 1958. Bu kitap Dinler Tarihine Giriş adlı altında Türkçe’ye tercüme edilerek Kabalcı yayınevi tarafından yayımlanmıştır. • Sarıkçıoğlu, Ekrem, Din Fenomenolojisi, Isparta, 2002. • Mustafa Ünal, Dinlerde Kutsal Zamanlar, İstanbul: IQ Yayıncılık, 2008. • Constantin Tacou (haz.), Din ve Fenomenoloji, İstanbul, 2000. • James L. Cox, Kutsalı İfade Etmek: Din Fenomenolojisine Giriş, İsanbul 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste uzak-doğu kökenli dinlerden Yahudilik ve Hıristiyanlık dinleri tarih, inanç ve ibadet boyutlarıyla ele alınıp incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 2 5 10
27 Makale Yazma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Fenomenolojisine Giriş Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
2 Din Fenomenolojisinin Mahiyeti Dinlerin Sınıflandırılması Sorunu Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
3 Kutsal ve Kutsal Dışı Mana, Tabu ve Totem Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
4 Dini Mekânlar, Zaman ve Kişiler Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
5 İnisiasyon Ayinleri Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
6 Temizlenme Ayinleri Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
7 Metafiziki Kavramlar ve Değerler Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
8 Kurban ve Hac Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
9 Asketizm Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
10 Kadın Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
11 Dini Önderler Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
12 Peygamberler ve Rahipler Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
13 Dua Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma
14 Genel Değerlendirme Makale veya kitap/bölümü inceleme ve tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1326308 Dinsel fenomenlerin genel tabiatlarını ve özelliklerini kavrayabileceklerdir.
2 1326310 Dini geleneklerdeki her bir dinsel fenomeni diğer dinsel fenomenlerden bağımsız bir şekilde tanıyıp bileceklerdir.
3 1326311 Birbirinden ayrı gibi görünse ve isimleri farklı olsa da dinsel inançların tabiatları ve fonksiyonları bakımından süreklilik arz ettiğini gerçeğinin farkında olacaklardır.
4 1326309 Tanıyıp bildikleri dinsel fenomenlerin birbirleriyle mukayesesini yapabilme becerisi kazanacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 1 4 5 2 2 5 1 5 3 4 2 5
2 4 3 2 3 3 5 3 1 3 3 3 4 3 3
3 3 4 3 2 4 3 3 5 2 4 3 4 2 5
4 2 5 4 1 2 4 2 5 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek