Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303026012011 İslam Tarihine Giriş 927001 1 1 6

Dersin Amacı

İslam tarihinin tanımı, tarihçesi, metodu, içeriği, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, problemleri, dönemlendirilmesi, kaynakları ve alanla ilgili çağdaş araştırmalar gibi konuların kavranması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kenan AYAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaşif, S. İsmail, 1997, İslam Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metotları, İzmir. Hizmetli, S., 1991, İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara. Horovitz, J., 2002, İslam Tarihçiliğinin Doğuşu, Ankara. Şeşen, R., 1998, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul. Günaltay, Ş., 1981, İslam Tarihinin Kaynakları, İstanbul Sıddıkî, M., 1982, Kur’an’da Tarihi Kavramı, İstanbul. Lacoste, Y., 2002, Tarih Bilimini Doğuşu ve İbn Haldun, İstanbul. Nordan, M., 2001, Tarih Felsefesi, İstanbul. Kütükoğlu, M., 2011, Tarih Araştırmalarında Usûl, Ankara. Leon E., 1989, Tarih Tenkidinin Usûlleri, Ankara. Demircan, Adnan, Tarih ve Tarihçi, İstanbul 2016. Togan, Zeki V., 1981, Tarihte Usûl, İstanbul. Humphreys, R. Setephen, 2004, İslam Tarih Metedolojisi-Bir Sosyal Tarih Uygulaması, İstanbul. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinin çeşitli maddeleri. Erşahin, Seyfeddin, 2017, İslam Tarihini Anlama Klavuzu, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam tarihinin tanımı, tarihçesi, metodu, içeriği, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, problemleri, dönemlendirilmesi, kaynakları ve alanla ilgili çağdaş araştırmalar, genel olarak İslam tarihinin konuları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
24 Seminer 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 4 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
42 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 10 10
24 Seminer 2 20 40
28 Makale Kritik Etme 4 8 32
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam tarihinin tanımı, tarihçesi ve içeriği Bir Akademik Disiplin Olarak __slam Tarihi[#61706]-52101.pdf
2 İslam tarihinin metodu, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, kaynak ve yöntemle ilgili problemleri
3 İslam tarihçiliğinin doğuşu ve gelişimi
4 İslam tarihinin kaynakları ve yazın türleri
5 Siyer-meğâzî, delâilü'n-nübüvve ve şemâil kitapları
6 Genel tarih kitapları
7 Tabakât, terâcim, neseb ve vefeyât kitapları
8 Şehir-bölge tarihi kitapları ve lügatler
9 Fütühât, harac ve emvâl kitapları
10 Edebiyat kitapları
11 Coğrafya kitapları
12 İslam tarihi alanında yazılmış Türkçe ve diğer dillerde araştırmalar
13 Başlangıçtan günümüze ana hatlarıyla siyasi İslam Tarihi
14 Ana hatlarıyla İslâm medeniyeti
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120387 İslam tarihini tanımlayıp içeriğini açıklayabilir.
2 1120419 İslam tarihçiliğinin doğuşunu ve gelişimini sebep ve sonuçlarıyla özetleyebilir.
3 1120433 İslam tarihi alanında yazılan eserleri metot yönünden değerlendirebilir.
4 1120456 İslam tarihinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini açıklayabilir.
5 1120468 İslam tarihinin problemlerini tartışıp çözümler önerebilir.
6 1223632 Alana ilişkin dönemlendirmeleri tartışabilir.
7 1223640 İslam tarihinin kaynaklarını temel özellikleriyle açıklayabilir.
8 1223646 İslam tarihiyle ilgili modern çalışmaları değerlendirebilir.
9 1253782 İslam tarihini başlangıçtan günümüze ana hatlarıyla özetleyebilir.
10 1253783 İslam medeniyetinin özelliklerini açıklayıp yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek