Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB676 Klasik Metinler 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı orta seviyede Arapça bilgisine sahip olan öğrencilerin Arapça klasik metinleri rahatlıkla okuma ve anlayabilmeleri için temel oluşturmak ve klasik metin literatürü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Osman Keskiner

Ön Koşul Dersleri

Orta düzeyde Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Klasik ve Modern Arapça Edebî Metinler, Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL, İfav Yayınları, İstanbul 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin metinler bağlamında sözcük, yapı ve anlam ilişkisini doğru ve hızlı biçimde kurmalarını sağlayarak daha karmaşık ve değişik üsluplarla yazılmış ileri düzeydeki metinleri okuma-anlama becerilerini geliştirecek ve kelime hazinelerini zenginleştirmelerini sağlayacak nitelikte farklı konulardan seçilmiş klasik arapça metinler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ayet ve Hadis metinleri TİB676-1.pdf
2 Hutbeler: Hâşim b. Abdimenâf’ın Hutbesi (s. 19) Kuss b. Sâide el-İyâdî’nin Hutbesi.. (s. 21) Allah Resûlü’nün Tebük’teki Hutbesi... https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/18/C18023180.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/hasim-b-abdumenaf
https://islamansiklopedisi.org.tr/kus-b-saide
TİB676-2.pdf
3 Hutbeler: Hz. Ebû Bekir’in Hz. Peygamber’in Vefatı Günü Hutbesi.. Hz. Ebû Bekir’in Halifeliği Üslendiği Zamanki Hutbesi. Hz. Osman’ın Biattan Sonraki Hutbesi Haccâc’ın Basra’da Verdiği Bir Hutbe. https://islamansiklopedisi.org.tr/haccac-b-yusuf-es-sekafi
TİB676-3.pdf
4 Kitabet ve Mektuplar: Nebi (s.a.v.)’in Hâlid b. Velid’e Mektubu. Ömer b. el-Hattâb’ın Ebû Musâ el-Eş’arî’ye Mektubu Ömer b. el-Hattab’tan Amr b. el-Âs’a Mektup. Hz. Ömer’in Amr’ın Mâzeretini Reddetmesi. https://islamansiklopedisi.org.tr/insa--dil-edebiyat
TİB676-4.pdf
5 Mektuplar: Hz. Ali’nin Ziyad b. Ebi Süfyân’a Mektubu Hz. Ali’nin Yöneticilere Mektuplarından Hz. Ali’den Oğlu Hüseyin’e Nasihatlar... 054054.pdf
TİB676-5.pdf
6 Vasiyetler: Zül-İsba el-Advânî’nin Oğlu Üseyd’e Vasiyeti.. Ümâme Bintü’l-Hârisin Düğün Gecesi Kızına Vasiyeti TİB676-6.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/zulisba-el-advani
7 Makale, Deneme : Câhız’ın Kitabı Tasviri https://islamansiklopedisi.org.tr/cahiz
TİB676-7.pdf
8 Hikaye Ebu’l Kasım’ın Ayakkabısı TİB676-8.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-hicce
9 Tarih seyahatname: İbn Battûta Çin Beldelerinde. TİB676-9.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-battuta
https://islamansiklopedisi.org.tr/seyahatname
10 Cahiliye şiiri: Zuheyr b. Ebî Sülmâ’nın Hikmetli Sözlerinden. TİB676-10.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/zuheyr-b-ebu-sulma
https://islamansiklopedisi.org.tr/muallakat
https://islamansiklopedisi.org.tr/siir#1
11 İslami dönem şiiri: Hassân Hz. Peygamber’i (s.a.v.) ve Sahabeyi (r.a.) Övüyor Biz Müslümanlar... Dikkat edin! Hepimiz Fâniyiz. Allah’ım! Bana Azap Etme... TİB676-11.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/hassan-b-sabit
12 İslami dönem şiiri: İmâm Şâfii Divanından Seçme Şiirler TİB676-12.pdf
13 İslâmî Dönem Şiiri: Sabah Oldu. Kasîde-i Bürde. TİB676-13.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/busiri-muhammed-b-said
https://islamansiklopedisi.org.tr/kasidetul-burde--busiri
14 Endülüs Mersiyesi TİB676-14.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebul-beka-er-rundi
15 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1339213 Arap Dili ve Belağatine dair bileşik yapıdaki metinleri okuma ve anlama
2 1339215 Klasik Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
3 1339214 Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çeviri yapabilme becerisini kazanma
4 1339216 Klasik literatür bilgisine sahip olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek