Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB676 Klasik Metinler 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı orta seviyede Arapça bilgisine sahip olan öğrencilerin Arapça klasik metinleri rahatlıkla okuma ve anlayabilmeleri için temel oluşturmak ve klasik metin literatürü hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Osman Keskiner

Ön Koşul Dersleri

Orta düzeyde Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Klasik ve Modern Arapça Edebî Metinler, Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL, İfav Yayınları, İstanbul 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin metinler bağlamında sözcük, yapı ve anlam ilişkisini doğru ve hızlı biçimde kurmalarını sağlayarak daha karmaşık ve değişik üsluplarla yazılmış ileri düzeydeki metinleri okuma-anlama becerilerini geliştirecek ve kelime hazinelerini zenginleştirmelerini sağlayacak nitelikte farklı konulardan seçilmiş klasik arapça metinler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ayet ve Hadis metinleri
2 Hutbeler: Hâşim b. Abdimenâf’ın Hutbesi (s. 19) Kuss b. Sâide el-İyâdî’nin Hutbesi.. (s. 21) Allah Resûlü’nün Tebük’teki Hutbesi...
3 Hutbeler: Hz. Ebû Bekir’in Hz. Peygamber’in Vefatı Günü Hutbesi.. Hz. Ebû Bekir’in Halifeliği Üslendiği Zamanki Hutbesi. Hz. Osman’ın Biattan Sonraki Hutbesi Haccâc’ın Basra’da Verdiği Bir Hutbe.
4 Kitabet ve Mektuplar: Nebi (s.a.v.)’in Hâlid b. Velid’e Mektubu. Ömer b. el-Hattâb’ın Ebû Musâ el-Eş’arî’ye Mektubu Ömer b. el-Hattab’tan Amr b. el-Âs’a Mektup. Hz. Ömer’in Amr’ın Mâzeretini Reddetmesi.
5 Mektuplar: Hz. Ali’nin Ziyad b. Ebi Süfyân’a Mektubu Hz. Ali’nin Yöneticilere Mektuplarından Hz. Ali’den Oğlu Hüseyin’e Nasihatlar...
6 Vasiyetler: Zül-İsba el-Advânî’nin Oğlu Üseyd’e Vasiyeti.. Ümâme Bintü’l-Hârisin Düğün Gecesi Kızına Vasiyeti
7 Makale, Deneme : Câhız’ın Kitabı Tasviri
8 Hikaye Ebu’l Kasım’ın Ayakkabısı
9 Tarih seyahatname: İbn Battûta Çin Beldelerinde.
10 Cahiliye şiiri: Zuheyr b. Ebî Sülmâ’nın Hikmetli Sözlerinden.
11 İslami dönem şiiri: Hassân Hz. Peygamber’i (s.a.v.) ve Sahabeyi (r.a.) Övüyor Biz Müslümanlar... Dikkat edin! Hepimiz Fâniyiz. Allah’ım! Bana Azap Etme...
12 İslami dönem şiiri: İmâm Şâfii Divanından Seçme Şiirler
13 İslâmî Dönem Şiiri: Sabah Oldu. Kasîde-i Bürde.
14 Endülüs Mersiyesi
15 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549290 Arap Dili ve Belağatine dair bileşik yapıdaki metinleri okuma ve anlama
2 1549292 Klasik Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
3 1549291 Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çeviri yapabilme becerisini kazanma
4 1549293 Klasik literatür bilgisine sahip olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek