Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB772 Klasik Dini Metinler ve Çeviri Yöntemleri 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Temel İslam Bilimleri alanıyla ilgili örnek metinlerin incelenmesi ve tercüme yönetimi kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL

Ön Koşul Dersleri

Orta düzey Arapça dilbilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Klasik ve Modern Arapça Edebi Metinler, Editör Ahmet YÜKSEL, İFAV, İstanbul 2018. Facru'l-İslam, Ahmed Emin, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 2019 Yevmü'l-İslam, Ahmed Emin, Mektebetü'l-Asriyye, Beyruy 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kelam, tefsir, hukuk, tasavvuf, belagat, mezhepler tarihi, hadis alanıyla ilgili örnek metin analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arap dilbilgisi metin tetkiki
2 Arap edebiyatı örnek metin tetkiki
3 Örnek tefsir metni incelemesi
4 Örnek hadis metni incelemesi
5 Örnek kelam metni incelemesi
6 Örnek fıkıh metni incelemesi
7 Örnek tasavvuf metni incelemesi
8 Örnek mezhepler tarihi incelemesi
9 Örnek İslam fıkhı metin incelemesi
10 Dini metin çeviri teorisi
11 Dini metin çevirisinde yöntem sorunu
12 Arapçadan Türkçeye dini metin çevirisi sorunu
13 Türkçeden Arapçaya dini metin çevirisi sorunu
14 Edinilen kazanımların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546534 Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çeviri yapabilme becerisini kazanma
2 1546535 Klasik Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazanma
3 1546536 Klasik ve güncel literatür bilgisine sahip olma
4 1546537 Temel İslam bilimlerine dair temel metinleri okuma ve anlamak için gerekli bilgi ve tecrübe edinimi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 2 5 4 3 4 3 3 4 4 3
2 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 3 3
3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5
4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek